Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Júl 2008

aktualizované dňa: 05. 08. 2008

Stav na účtoch štátneho rozpočtu
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008
01.07.08 02.07.08 03.07.08 04.07.08 07.07.08
Príjmy spolu 348 251,7 159 665,9 160 080,8 162 058,6 162 632,3 162 995,7
v tom:
1. daňové 270 976,0 131 991,8 132 345,2 132 599,5 132 809,0 133 150,4
z toho:
daň z príjmov FO 3 131,0 -502,9 -383,2 -242,2 15,1 344,7
daň z príjmov PO 58 455,0 36 153,1 36 206,1 36 242,5 36 265,5 36 279,5

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0 3 179,2 3 184,3 3 186,9 3 187,8 3 185,8
DPH 142 026,0 63 898,0 64 066,0 64 138,2 64 064,4 64 058,8
spotrebné dane 60 770,0 28 673,8 28 681,1 28 683,1 28 685,0 28 686,2
2. nedaňové 22 326,4 11 072,6 11 085,7 12 678,0 12 707,2 12 728,4
3. granty a transfery 54 949,3 16 601,5 16 649,9 16 781,1 17 116,1 17 116,9
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 35 984,6 16 266,2 16 313,4 16 442,1 16 776,1 16 776,1
Výdavky spolu 380 233,0 165 784,6 168 536,4 169 286,6 170 350,6 171 868,2
v tom:
bežné výdavky 340 424,9 152 651,0 155 126,2 155 735,7 156 582,7 157 879,5
kapitálové výdavky 39 808,1 13 133,6 13 410,2 13 550,9 13 767,9 13 988,7
Schodok/Prebytok -31 981,3 -6 118,7 -8 455,6 -7 228,0 -7 718,3 -8 872,5
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008
08.07.08 09.07.08 10.07.08 11.07.08
Príjmy spolu 348 251,7 162 937,3 163 422,8 164 142,7 164 931,6
v tom:
1. daňové 270976,0 133 017,6 133 449,5 134 107,0 134 708,0
z toho:
daň z príjmov FO 3 131,0 907,5 1 398,0 1 870,3 2 281,3
daň z príjmov PO 58 455,0 36 270,8 36 275,1 36 275,1 36 285,7

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0 3 190,4 3 221,2 3 319,2 3 370,0
DPH 142 026,0 63 368,3 63 274,6 63 360,9 63 309,6
spotrebné dane 60 770,0 28 685,3 28 685,1 28 685,7 28 865,6
2. nedaňové 22 326,4 12 778,3 12 830,9 12 892,3 12 910,0
3. granty a transfery 54 949,3 17 141,4 17 142,4 17 143,4 17 313,6
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 35 984,6 16 800,4 16 800,4 16 800,4 16 969,6
Výdavky spolu 380 233,0 174 045,6 175 632,6

176 735,7

177 437,5
v tom:
bežné výdavky 340 424,9 160 004,8 161 429,4 162 326,0 162 965,1
kapitálové výdavky 39 808,1 14 040,8 14 203,2 14 409,7 14 472,4
Schodok/Prebytok -31 981,3 -11 108,3 -12 209,8 -12 593,0 -12 505,9
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008
14.07.08 15.07.08 16.07.08 17.07.08 18.07.08
Príjmy spolu 348 251,7 167 515,2 168 698,7 168 616,8 169 113,1 163 416,7
v tom:
1. daňové 270976,0 137 236,9 138 027,3 137 773,0 138 117,5 132 387,9
z toho:
daň z príjmov FO 3 131,0 2 848,5 3 170,4 3 354,6 3 436,0 -603,1
daň z príjmov PO 58 455,0 36 292,6 36 300,1 36 314,7 36 335,1 36 339,5

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0 3 428,9 3 608,2 3 697,2 3 699,0 3 701,0
DPH 142 026,0 65 205,4 65 486,9

64 930,6

65 096,2 63 397,0
spotrebné dane 60 770,0 28 865,5 28 867,3 28 881,3 28 882,5 28 885,0
2. nedaňové 22 326,4 12 928,4 13 321,1 13 488,0 13 514,7 13 546,7
3. granty a transfery 54 949,3 17 349,9 17 350,3 17 355,8 17 480,9 17 482,1
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 35 984,6 17 004,0 17 004,0 17 004,0 17 128,7 17 128,7
Výdavky spolu 380 233,0 178 187,4 180 822,4 181 791,7 182 662,8 183 080,9
v tom:
bežné výdavky 340 424,9 163 628,9 166 066,4 166 953,6 167 699,6 168 038,8
kapitálové výdavky 39 808,1 14 558,5 14 756,0 14 838,1 14 963,2 15 042,1
Schodok/Prebytok -31 981,3 -10 672,2 -12 123,7 -13 174,9 -13 549,7 -19 664,2
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008
21.07.08 22.07.08 23.07.08 24.07.08 25.07.08
Príjmy spolu 348 251,7 163 840,4 164 555,2 165 754,5 167 031,9 166 847,9
v tom:
1. daňové 270976,0 132 773,5 133 431,1 134 490,3 135 716,1 135 245,3
z toho:
daň z príjmov FO 3 131,0 -512,1 -470,8 -418,5 -357,6 -317,8
daň z príjmov PO 58 455,0 36 331,3 36 396,4 36 424,6 36 504,5 36 575,5

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0

3 707,1

3 707,8 3 710,9 3 711,8 3 714,6
DPH 142 026,0 63 691,2 64 236,5 65 204,3 66 261,9 65 404,7
spotrebné dane 60 770,0 28 887,7 28 892,7 28 895,9 28 922,3 29 194,8
2. nedaňové 22 326,4 13 571,3 13 588,0 13 728,0 13 775,3 14 001,4
3. granty a transfery 54 949,3 17 495,6 17 536,1 17 536,2 17 540,5 17 601,2
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 35 984,6 17 138,9 17 178,2 17 178,2 17 182,2 17 241,1
Výdavky spolu 380 233,0 183 341,0 183 697,7 184 172,4 184 524,4 184 929,3
v tom:
bežné výdavky 340 424,9 168 249,1 168 435,8 168 712,9 168 927,5 169 151,3
kapitálové výdavky 39 808,1 15 091,9 15 261,9 15 459,5 15 596,9 15 778,0
Schodok/Prebytok -31 981,3 -19 500,6

-19 142,5

-18 417,9 -17 492,5 -18 081,4
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008
28.07.08 29.07.08 30.07.08 31.07.08
Príjmy spolu 348 251,7 181 783,1 183 148,1 183 827,7 186 758,9
v tom:
1. daňové 270976,0 150 150,0 151 433,5 151 982,7 154 870,3
z toho:
daň z príjmov FO 3 131,0 -264,5 -206,2 -176,9 -81,0
daň z príjmov PO 58 455,0 36 893,5 37 240,8 37 440,3 40 069,3

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0 3 718,5 3 720,5 3 723,3 3 724,0
DPH 142 026,0 76 477,5 77 278,0 77 590,3 77 749,1
spotrebné dane 60 770,0 32 651,2 32 726,4 32 731,7 32 734,9
2. nedaňové 22 326,4 14 023,0 14 042,7 14 062,1 14 088,4
3. granty a transfery 54 949,3 17 610,1 17 671,9 17 782,9 17 800,2
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 35 984,6 17 243,6 17 305,3 17 413,4 17 429,6
Výdavky spolu 380 233,0 185 259,8 185 991,4 187 132,7 187 373,1
v tom:
bežné výdavky 340 424,9 169 318,1 169 878,8 170 578,8 170 748,8
kapitálové výdavky 39 808,1 15 941,7 16 112,6 16 553,9 16 624,3
Schodok/Prebytok -31 981,3 -3 476,7 -2 843,3 -3 305,0 -614,2
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2008
  5. Júl 2008

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.