Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

December 2008

aktualizované dňa: 02. 01. 2009

Stav na účtoch štátneho rozpočtu
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008
01.12.08 02.12.08 03.12.08 04.12.08 05.12.08
Príjmy spolu 348 251,7 309 555,9 310 678,5 311 036,5 311 970,8 312 306,2
v tom:
1. daňové 270 976,0 246 387,3 247 452,4 247 718,7 247 938,7 248 217,0
z toho:
daň z príjmov FO 3 131,0 734,6 973,2 1 118,5 1 374,2 1 774,6
daň z príjmov PO 58 455,0 58 826,5 59 469,9 59 500,3 59 526,6 59 531,6

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0 5 728,9 5 733,3 5 736,9 5 737,6 5 742,4
DPH 142 026,0 127 763,1 127 934,0 128 020,1 127 953,5 127 815,9
spotrebné dane 60 770,0 52 283,0 52 290,4 52 291,1 52 294,2 52 299,8
2. nedaňové 22 326,4 22 843,7 22 861,2 22 904,3 22925,9 22 974,4
3. granty a transfery 54 949,3 40 324,9 40 365,9 40 413,5 41 106,2 41 114,8
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 35 984,6 22 305,7 22 305,7 22 348,2 23 013,8 23 013,8
Výdavky spolu 380 233,0 303 981,3 307 980,5 309 423,0 310 865,6 313 659,6
v tom:
bežné výdavky 340 424,9 270 769,1 274 641,4 275 806,1 276 946,1 278 566,8
kapitálové výdavky 39 808,1 33 212,2 33 339,1 33 616,9 33 919,5 35 092,8
Schodok/Prebytok -31 981,3 5 574,6 2 698,0 1 613,5 1 105,2 -1 353,4
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008
08.12.08 09.12.08 10.12.08 11.12.08 12.11.08
Príjmy spolu 348 251,7 312 177,7 313 122,4 313 917,1 315 300,4 317 199,1
v tom:
1. daňové 270 976,0 248 063,7 248 922,7 249 615,1 250 339,5 250 874,8
z toho:
daň z príjmov FO 3 131,0 2 343,1 2 989,3 3 632,7 4 225,7 4 862,1
daň z príjmov PO 58 455,0 59 524,7 59 548,2 59 569,0 59 619,5 59 626,5

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0 5 746,3 5 757,1 5 761,9 5 769,2 5 914,1
DPH 142 026,0 127 094,4 127 271,0 127 293,0 127 364,9 127 102,9
spotrebné dane 60 770,0 52 302,2 52 303,8 52 304,2 52 305,3 52 314,2
2. nedaňové 22 326,4 22 992,9 23 035,5 23 116,7 23 151,3 24 175,4
3. granty a transfery 54 949,3 41 121,1 41 164,2 41 185,3 41809,6 42 148,9
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 35 984,6 23 013,8 23 014,1 23 032,1 23 235,6 23 561,7
Výdavky spolu 380 233,0 315 340,7 318 032,7 320 623,9 324 559,0 326 977,2
v tom:
bežné výdavky 340 424,9 280 022,8 281 635,1 284 004,8 286 764,5 288 620,3
kapitálové výdavky 39 808,1 35 317,9 36 397,6 36 619,1 37 794,5 38 356,9
Schodok/Prebytok -31 981,3 -3 163,0 -4 910,3 -6 706,8 -9 258,6 -9 778,1
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008
15.12.08 16.12.08 17.12.08 18.12.08 19.12.08
Príjmy spolu 348 251,7 318 373,9 319 384,9 319 910,9 320 677,0 316 828,3
v tom:
1. daňové 270 976,0 251 554,3 252 233,3 252 611,8 253 207,8 249 090,2
z toho:
daň z príjmov FO 3 131,0 5 351,1 5 691,6 5 848,6 5 990,7 2 062,3
daň z príjmov PO 58 455,0 59 664,0 59 740,9 59 772,0 59 883,0 60 057,6

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0 6 042,7 6 142,6 6 145,1 6 148,3 6 157,7
DPH 142 026,0 127 011,3 127 164,0 127 344,4 127 571,3 127 130,8
spotrebné dane 60 770,0 52 430,2 52 439,2 52 446,4 52 449,7 52 516,3
2. nedaňové 22 326,4 24 591,6 24 641,3 24 784,9 24 953,0 25 212,1
3. granty a transfery 54 949,3 42 228,0 42 510,3 42 514,2 42 516,2 42 526,0
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 35 984,6 23 623,8 23 903,3 23 903,3 23 900,4 23 900,4
Výdavky spolu 380 233,0 339 467,9 341 310,3 343 460,5 347 862,9 350 532,1
v tom:
bežné výdavky 340 424,9 300 564,5 301 615,6 303 443,4 304 823,2 306 119,6
kapitálové výdavky 39 808,1 38 903,4 39 694,7 40 017,1 43 039,7 44 412,5
Schodok/Prebytok -31 981,3 -21 094,0 -21 925,4 -23 549,6 -27 185,9 -33 703,8
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008
22.12.08 23.12.08 29.12.08 30.12.08 31.12.08
Príjmy spolu 348 251,7 320 448,5 318 038,1 329 061,9 339 804,6 342 003,2
v tom:
1. daňové 270 976,0 252 539,2 249 998,7 259 745,4 270 118,1 271 825,0
z toho:
daň z príjmov FO 3 131,0 2 628,0 2 512,5 2 797,1 3 242,6 3 553,2
daň z príjmov PO 58 455,0 60 525,2 61 020,9 61 608,5 62 896,1 63 922,1

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0 6 161,2 6 176,9 6 192,3 6 199,5 6 205,3
DPH 142 026,0 129 520,2 126 473,6 133 737,1 139 191,6 139 557,2
spotrebné dane 60 770,0 52 538,7 52 649,4 54 244,5 57 421,8 57 419,3
2. nedaňové 22 326,4 25 382,0 25 511,6 25 643,9 25 862,2 26 327,4
3. granty a transfery 54 949,3 42 537,3 42 527,8 43 672,6 43 824,3 43 850,8
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 35 984,6 23 900,4 23 900,4 25 046,0 25 198,1 25 224,6
Výdavky spolu 380 233,0 353 630,3 357 015,9 359 913,5 361 802,7 363 216,9
v tom:
bežné výdavky 340 424,9 307 802,8 310 242,6 312 347,5 313 687,3 314 794,8
kapitálové výdavky 39 808,1 45 827,5 46 773,3 47 566,0 48 115,4 48 422,1
Schodok/Prebytok -31 981,3 -33 181,8 -38 977,8 -30 851,6 -21 998,1 -21 213,7
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2008
  5. December 2008

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.