Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

August 2008

aktualizované dňa: 02. 09. 2008

Stav na účtoch štátneho rozpočtu
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008
01.08.08 04.08.08 05.08.08 06.08.08 07.08.08
Príjmy spolu 348 251,7 188 440,0 188 838,1 189 244,8 190 037,7 191 122,4
v tom:
1. daňové 270976,0 156 501,6 156 848,0 157 233,1 157 728,2 158 086,0
z toho:
daň z príjmov FO 3 131,0 39,7 145,9 286,6 550,6 984,3
daň z príjmov PO 58 455,0 41 491,7 41 538,0 41 559,1 41 576,8 41 589,9

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0 3 727,8 3 731,8 3 736,1 3 737,4 3 739,6
DPH 142 026,0 77 831,7 78 018,6 78 240,7 78 451,8 78 359,8
spotrebné dane 60 770,0 32 736,7 32 739,4 32 740,2 32 740,9 32 741,7
2. nedaňové 22 326,4 14 137,9 14 183,1 14 204,6 14 278,3 14 309,0
3. granty a transfery 54 949,3 17 800,5 17 807,0 17 807,1 18 031,2 18 727,4
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 35 984,6 17 429,9 17 429,9 17 429,8 17 568,9 18 279,1
Výdavky spolu 380 233,0 193 587,5 195 349,6 196 041,6 198 444,7 199 164,6
v tom:
bežné výdavky 340 424,9 176 887,4 178 401,8 178 972,7 181 243,3 181 792,3
kapitálové výdavky 39 808,1 16 700,1 16 947,8 17 068,9 17 201,4 17 372,3
Schodok/Prebytok -31 981,3 -5 147,5 -6 511,5 -6 796,8 -8 407,0 -8 042,2
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008
08.08.08 11.08.08 12.08.08 13.08.08 14.08.08
Príjmy spolu 348 251,7 190 663,7 191 524,5 193 876,1 196 255,1 194 295,5
v tom:
1. daňové 270976,0 157 402,1 158 167,3 160 491,8 160 839,1 160 756,3
z toho:
daň z príjmov FO 3 131,0 1 494,9 1 931,3 2 416,5 2 747,3 3 048,2
daň z príjmov PO 58 455,0 41 587,6 41 599,8 41 621,2 41 639,7 41 648,4

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0 3 740,9 3 753,6 3 813,6 3 848,9 3 855,7
DPH 142 026,0 77 165,8 77 467,5 79 221,1 79 183,3 78 630,9
spotrebné dane 60 770,0 32 742,2 32 744,3 32 748,7 32 749,0 32 902,1
2. nedaňové 22 326,4 14 526,9 14 552,0 14 578,7 16 608,9 14 670,8
3. granty a transfery 54 949,3 18 734,7 18 805,2 18 805,6 18 807,1 18 868,4
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 35 984,6 18 279,1 18 280,2 18 280,2 18 280,2 18 341,2
Výdavky spolu 380 233,0 201 000,0 201 559,3 203 427,3 204 363,5 205 441,7
v tom:
bežné výdavky 340 424,9 183 574,3 184 096,0 185 896,0 186 711,2 187 619,6
kapitálové výdavky 39 808,1 17 425,7 17 463,3 17 531,3 17 652,3 17 822,1
Schodok/Prebytok -31 981,3 -10 336,3 -10 034,8 -9 551,2 -8 108,4 -11 146,2
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008
15.08.08 18.08.08 19.08.08 20.08.08 21.08.08
Príjmy spolu 348 251,7 199 117,1 199 609,1 200 010,5 195 553,4 196 192,2
v tom:
1. daňové 270976,0 160 668,8 161 129,0 161 436,0 156 689,8 157 182,4
z toho:
daň z príjmov FO 3 131,0 3 257,0 3 430,5 3 530,5 -910,1 -843,7
daň z príjmov PO 58 455,0 41 649,5 41 668,1 41 702,7 41 724,2 41 773,1

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0 4 033,0 4 121,2 4 123,0 4 123,8 4 124,6
DPH 142 026,0 78 148,5 78 242,0 78 409,9 78 079,2 78 393,7
spotrebné dane 60 770,0 32 909,9 32 911,9 32 914,0 32 916,8 32 978,5
2. nedaňové 22 326,4 15 079,2 15 109,7 15 132,7 15 259,3 15 304,2
3. granty a transfery 54 949,3 23 369,1 23 370,4 23 441,8 23 604,3 23 705,6
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 35 984,6 18 341,2 18 341,2 18 383,6 18 565,0 18 663,7
Výdavky spolu 380 233,0 206 841,4 207 818,4 208 098,4 208 493,9 208 813,6
v tom:
bežné výdavky 340 424,9 188 818,4 189 709,4 189 873,4 190 109,3 190 333,9
kapitálové výdavky 39 808,1 18 023,0 18 109,0 18 225,0 18 384,6 18 479,7
Schodok/Prebytok -31 981,3 -7 724,3 -8 209,3 -8 087,9 -12 940,5 -12 621,4
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008
22.08.08 25.08.08 26.08.08 27.08.08 28.08.08
Príjmy spolu 348 251,7 188 401,4 194 372,0 209 733,3 214 019,3 216 677,9
v tom:
1. daňové 270 976,0 149 298,3 155 148,5 170 432,5 171 319,4 172 198,0
z toho:
daň z príjmov FO 3 131,0 -801,9 -700,3 -616,3 -537,7 -421,8
daň z príjmov PO 58 455,0 41 839,9 42 028,9 42 475,5 42 790,8 43 397,2

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0 4 125,2 4 127,2 4 130,6 4 133,1 4 142,7
DPH 142 026,0 70 378,6 75 142,0 86 120,2 86 608,2 86 753,5
spotrebné dane 60 770,0 32 999,9 33 793,9 37 564,3 37 566,7 37 567,9
2. nedaňové 22 326,4 15 378,9 15 448,9 15 525,4 15 850,6 15 990,3
3. granty a transfery 54 949,3 23 724,2 23 774,6 23 775,4 26 849,3 28 489,6
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 35 984,6 18 677,6 18 727,2 18 727,2 18 900,6 18 938,8
Výdavky spolu 380 233,0 209 429,6 209 780,7 210 252,9 210 592,6 211 593,7
v tom:
bežné výdavky 340 424,9 190 735,9 190 936,9 191 232,2 191 495,7 192 245,7
kapitálové výdavky 39 808,1 18 693,7 18 843,8 19 020,7 19 096,9 19 348,0
Schodok/Prebytok -31 981,3 -21 028,2 -15 408,7 -519,6 3 426,7 5 084,2
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2008
  5. August 2008

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.