Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 10/2007-U k základným nastaveniam Informačného systému účtovníctva fondov a k postupu účtovania platobnej jednotky pre programové obdobie 2007 – 2013

Usmernenie č. 10/2007-U k základným nastaveniam Informačného systému účtovníctva fondov a k postupu účtovania platobnej jednotky pre programové obdobie 2007 - 2013

Cieľom tohto usmernenia je na národnej úrovni zabezpečiť jednotné podmienky vedenia účtovníctva prostredníctvom Informačného systému účtovníctva fondov (ďalej iba „systému ISUF“) a stanoviť postupy pre platobné jednotky v súlade s platnými právnymi predpismi Európskych spoločenstiev a Slovenskej republiky pre operačné programy financované zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v rámci programového obdobia 2007 – 2013.

Úlohou certifikačného orgánu a platobnej jednotky je aplikovať usmernenie na svoje špecifické podmienky (najmä podľa špecifík účtovných jednotiek, fondov a operačných programov), vykonať úpravu, resp. doplnenie príslušných dokumentov, vrátane svojho interného manuálu.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2007 - 2013
  4. Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  5. Usmernenia sekcie európskych fondov
  6. Usmernenia vydané v roku 2007
  7. Usmernenie č. 10/2007-U k základným nastaveniam Informačného systému účtovníctva fondov a k postupu účtovania platobnej jednotky pre programové obdobie 2007 – 2013

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.