Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov - verzia 6.1

Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov - verzia 6.1

Predkladaný dodatok 6.1 ku Koncepcii systému finančného riadenia štrukturálnych fondov - verzii 6.0 bol vypracovaný na základe úlohy č. 9 z materiálu Akčný plán v nadväznosti na zistenia z vykonaných certifikačných overovaní, kontrol a auditov za prvý polrok 2007, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 974/2007 zo dňa 14. novembra 2007. Zmena sa týka zaregistrovania žiadosti o platbu v ITMS do 3 pracovných dní od prijatia písomnej verzie žiadosti o platbu (bod 3 v časti 4.8.1 a 4.8.2 a bod 4 v časti 4.8.3).

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov zahŕňa komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, účtovanie, výkazníctvo, platba konečným prijímateľom, sledovanie finančných tokov a finančná kontrola pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov.

Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov - verzia 6.1 je platná od 21. decembra 2007.

 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2004 - 2006
  4. Štrukturálne fondy
  5. Materiály
  6. Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov - verzia 6.1

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.