Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu - verzia 5.0

Cieľom aktualizovanej verzie Koncepcie systému finančného riadenia Kohézneho fondu (verzia 5.0) je zabezpečiť efektívny systém finančného riadenia Kohézneho fondu v súlade s platnými právnymi predpismi Európskych spoločenstiev a Slovenskej republiky. Systém finančného riadenia je základným predpokladom poskytovania finančných prostriedkov ES pre spoločné programy, ktoré sú realizované v rámci Kohézneho fondu v nadväznosti na Európskou komisiou schválené programové dokumenty.

Jednotlivé zmeny aktualizovaného materiálu súvisia s potrebou zjednodušenia systému finančného riadenia Kohézneho fondu a týkajú sa predovšetkým nasledovných oblastí:

Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu, verzia 5.0 nadobúda platnosť 01.03.2010. Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia Kohézneho fondu sú povinné zapracovať zmeny vyplývajúce z Koncepcie systému finančného riadenia Kohézneho fondu, verzie 5.0 do svojich vnútorných predpisov najneskôr do 01.03.2010.

 

 

Ospravedlňujeme sa, ale nastala chyba pri vykonávaní komponenty public list top new (komponenta neexistuje). Prosím, skúste to neskôr.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2004 - 2006
  4. Kohézny fond
  5. Materiály
  6. Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu - verzia 5.0

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.