Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Výnos Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR

Ministerstvo financií oznamuje spustenie webového sídla http://dotacie.mfsr.sk,  ktorého účelom je pomôcť žiadateľom o dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR s vyplnením žiadostí o dotáciu a zlepšiť komunikáciu ministerstva so žiadateľmi a príjemcami dotácií.

Ministerstvo žiada, aby uchádzači o dotáciu vyplňovali tlačivo žiadosti v elektronickej forme na webovom sídle http://dotacie.mfsr.sk a takto vyplnené tlačivo poslali poštou na adresu ministerstva. Pri posudzovaní žiadostí ministerstvo prihliada na vecnú a formálnu správnosť žiadosti, pričom bude zohľadňovať aj spôsob jej vyplnenia.

Elektronické tlačivo žiadosti je účinnou pomôckou pre správne vyplnenie žiadosti v súlade s Výnosom číslo 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR.

Zároveň sú na tejto adrese všetky potrebné informácie k podávaniu žiadostí, použitiu a zúčtovaniu poskytnutých dotácií a odpovede na často kladené otázky.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Dotácie
  3. Archív
  4. Výnos Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.