Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

November 2007

aktualizované dňa: 03. 12. 2007

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

02.11.

05.11. 

06.11. 

07.11. 

08.11. 

09.11. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

264 417,4

264 736,4

265 489,8

266 346,1

266 409,4

266 958,6

v tom:
1. daňové

248 007,0

 211 247,4

 211 555,0

 211 915,8

 212 453,9

 212 422,7

 212 909,9

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 890,1

 1 013,1

 1 161,5

 1 505,3

 2 000,9

 2 427,6

daň z príjmov PO

49 538,0

 46 855,7

 46 436,7

 46 365,0

 46 381,6

 46 394,6

 46 395,8

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 4 872,6

 4 877,9

 4 880,1

 4 893,8

 4 909,6

 4 914,7

DPH

135 654,0

 111 289,0

 111 978,2

 112 165,8

 112 330,7

 111 772,0

 111 826,1

spotrebné dane

55 048,0

 46 435,5

 46 436,7

 46 438,6

 46 437,5

 46 440,6

 46 440,2

2. nedaňové

19 257,8

 18 128,4

 18 138,0

 18 166,6

 18 275,3

 18 295,9

 18 329,1

3. granty a transfery

43 206,7

 35 041,6

 35 043,4

 35 407,4

 35 616,9

 35 690,8

 35 719,6

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 19 383,6

 19 383,6

 19 745,3

 19 913,2

 19 985,8

 20 013,1

Výdavky spolu

348 857,5

259 842,3

261 912,6

264 465,1

266 900,7

269 336,0

270 743,5

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 231 097,5

 233 107,2

 233 425,1

 235 775,8

 238 195,8

 239 376,4

kapitálové výdavky

38 252,9

 28 744,8

 28 805,4

 31 040,0

 31 124,9

 31 140,2

 31 367,1

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 4 575,1

 2 823,8

 1 024,7

 -554,6

 -2 926,6

 -3 784,9

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

12.11.

13.11. 

14.11. 

15.11. 

16.11. 

19.11. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

267 528,3

269 686,3

270 512,3

270 377,2

270 576,0

271 026,2

v tom:
1. daňové

248 007,0

 213 444,9

 215 577,1

 215 970,5

 215 794,9

 215 956,6

 216 369,0

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 2 905,3

 3 329,9

 3 632,9

 3 835,0

 4 035,1

 4 116,3

daň z príjmov PO

49 538,0

 46 403,6

 46 417,9

 46 431,3

 46 442,1

 46 156,2

 46 167,2

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 4 921,1

 4 964,1

 5 009,4

 5 195,1

 5 299,1

 5 298,5

DPH

135 654,0

111 863,5

113 307,4

113 323,4

112 745,1

 112 785,6

113 093,0

spotrebné dane

55 048,0

 46 443,7

 46 649,6

 46 665,3

 46 670,0

 46 671,7

 46 685,1

2. nedaňové

19 257,8

 18 360,4

 18 378,3

 18 768,9

 18 799,3

 18 825,4

 18 845,0

3. granty a transfery

43 206,7

 35 723,0

 35 730,9

 35 772,9

 35 783,0

 35 794,0

 35 812,2

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 20 013,1

 20 018,7

 20 059,0

 20 067,1

 20 067,1

 20 083,9

Výdavky spolu

348 857,5

271 486,6

272 438,9

 274 077,3

 275 540,0

276 156,4

 276 723,1

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 239 927,6

 240 536,7

 241 779,4

 243 187,1

 243 743,4

 244 096,0

kapitálové výdavky

38 252,9

 31 559,0

 31 902,2

 32 297,9

 32 352,9

 32 413,0

 32 627,1

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 - 3 958,3

 -2 752,6

 -3 565,0

 -5 162,8

 -5 580,4

 -5 696,9

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

20.11.

21.11. 

22.11. 

23.11. 

26.11. 

27.11. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

267 877,8

268 006,7

268 755,3

268 030,7

272 603,4

286 503,8

v tom:
1. daňové

248 007,0

 213 104,3

 213 145,2

 213 681,3

 213 091,7

 217 592,3

 231 467,7

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 385,6

 455,4

 508,5

 555,9

 616,3

 677,4

daň z príjmov PO

49 538,0

 46 190,8

 46 221,1

 46 270,5

 46 320,4

 46 480,8

 46 680,8

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 5 300,0

 5 301,7

 5 303,8

 5 304,5

 5 305,6

 5 307,4

DPH

135 654,0

113 318,1

113 240,9 

113 644,8

 112 937,6

114 498,9

124 564,2

spotrebné dane

55 048,0

 46 900,9

 46 916,4

 46 943,0

 46 964,3

 49 681,0

 53 227,9

2. nedaňové

19 257,8

 18 937,1

 19 012,7

 19 254,3

 19 108,6

 19 145,4

 19 162,6

3. granty a transfery

43 206,7

 35 836,4

 35 848,8

 35 819,7

 35 830,4

 35 865,7

 35 873,5

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 20 105,0

 20 115,8

 20 083,0

 20 083,0

 20 117,0

 20 117,0

Výdavky spolu

348 857,5

278 039,2

278 422,5

278 842,3

279 399,5

279 884,5

280 239,2

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 245 370,6

 245 711,0

 245 949,0

 246 301,2

 246 602,3

 246 802,9

kapitálové výdavky

38 252,9

 32 668,6

 32 711,5

32 893,3

 33 098,3

 33 282,2

 33 436,3

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 -10 161,4

 -10 415,8

 -10 087,0

 -11 368,8

 -7 281,1

 6 264,6

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

28.11.

29.11. 

30.11. 

   
Príjmy spolu

310 471,5

287 729,3

288 516,7

290 356,0

 

 

 

v tom:
1. daňové

248 007,0

 232 251,4

 232 945,6

 234 542,2

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 728,0

 793,3

 917,7

daň z príjmov PO

49 538,0

 46 918,3

 47 234,2

 48 212,7

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 5 308,0

 5 308,5

 5 311,0

DPH

135 654,0

124 998,4

125 307,3

 125 795,6

spotrebné dane

55 048,0

 53 288,2

 53 288,9

 53 291,3

2. nedaňové

19 257,8

 19 420,0

 19 434,8

 19 459,1

3. granty a transfery

43 206,7

 36 057,9

 36 136,3

 36 354,7

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 20 298,6

 20 341,2

 20 520,6

Výdavky spolu

348 857,5

282 287,9

282 510,3

284 907,0

 

 

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 248 734,3

 248 922,9

 250 849,0

kapitálové výdavky

38 252,9

 33 553,6

 33 587,4

 34 058,0

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 5 441,4

 6 006,4

 5 449,0

 

 

 

údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2007
  5. November 2007

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.