Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Január 2007

aktualizované dňa: 13. 03. 2007

Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac január 2007 

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

02.01.

03.01. 

04.01. 

05.01. 

08.01. 

09.01. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

1 165,8

1 689,6

1 998,5

2 253,6

3 108,0

3 591,2

v tom:
1. daňové

248 007,0

 1 153,4

1 652,9

1 950,6

 2 186,8

 3 023,2

 3 472,2

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 196,7

309,4

474 ,5

 700,4

 1 121,9

 1 560,5

daň z príjmov PO

49 538,0

 743,3

937,4

 966,0

 976,3

 991,2

 1 008,0

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 2,4

3,5

 7,9

 9,8

 13,4

 15,6

DPH

135 654,0

102,8

262,6

353,3

343,8

738,7

726,7

spotrebné dane

55 048,0

 107,7

139,2

 147,5

 154,6

 155,9

 158,6

2. nedaňové

19 257,8

 12,4

34,9

 46,0

 63,8

 80,9

 115,0

3. granty a transfery

43 206,7

 0,0

1,8

 1,9

 3,0

 3,9

 4,0

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 0,0

0,0

 0,0

 0,0

 0,0

 0,0

Výdavky spolu

348 857,5

 867,2

1 988,7

3 063,5

 4 126,7

4 897,5

5 569,5

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

867,2

1 988,7

3 058,2

 4 119,5

 4 745,7

 5 417,7

kapitálové výdavky

38 252,9

 0,0

0,0

5,3

 7,2

 151,8

 151,8

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 298,6

 - 299,1

- 1 065,0

 -1 873,1

 -1 789,5

 -1 978,3

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

10.01.

11.01. 

12.01. 

15.01. 

16.01. 

17.01. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

4 280,0

5 356,4

6 339,3

7 066,6

8 501,7

8 112,5

v tom:
1. daňové

248 007,0

 4 091,1

 5 040,7

 5 983,1

 6 404,9

 7 667,3

 7 242,4

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 1 958,4

 2 397,5

 2 773,3

 3 194,0

 3 501,1

 3 587,3

daň z príjmov PO

49 538,0

 1 015,5

 1 027,8

 1 036,2

 1 052,3

 1 086,2

 1 089,6

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 26,6

 49,2

 88,5

 472,3

 974,5

978,2

DPH

135 654,0

927,4

1 256,3

 1 773,4

 1 373,1

1 538,0

 1 016,2

spotrebné dane

55 048,0

 160,0

 306,4

 307,9

 309,7

 562,8

 565,8

2. nedaňové

19 257,8

 183,2

 308,9

 336,7

 642,1

 663,3

 698,7

3. granty a transfery

43 206,7

 5,7

 6,8

 19,5

 19,6

 171,1

 171,4

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 0,0

 0,0

 0,0

 0,0

 151,3

 151,3

Výdavky spolu

348 857,5

5 759,6

6 170,0

6 959,7

12 919,8

14 510,0

 15 201,9

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 5 587,5

 5 988,2

 6 777,1

 12 735,5

 14 320,3

 15 009,6

kapitálové výdavky

38 252,9

 172,1

 181,8

 182,6

 184,3

 189,7

 192,3

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 -1 479,6

 -813,6

 -620,4

 -5 853,2

 -6 008,3

 -7 089,4

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

18.01.

19.01. 

22.01. 

23.01. 

24.01. 

25.01. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

8 291,9

2 633,6

-2 353,2

-1 313,1

2 255,4

10 001,9

v tom:
1. daňové

248 007,0

 7 345,8

 1 654,8

 -3 414,8

 -2 403,1

 530,4

 7 823,7

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 3 666,9

 -1 193,6

 -1 101,0

 -1 027,4

 -945,5

 -856,9

daň z príjmov PO

49 538,0

 1 099,9

 1 108,8

 1 131,9

 1 159,7

 1 196,5

 1 264,3

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 981,3

 980,7

 982,3

 985,8

 987,8

 990,4

DPH

135 654,0

944,7

 102,6

-5 106,9

 -4 261,4

 -1 488,9

 4 880,6

spotrebné dane

55 048,0

 569,9

 572,5

 593,9

 653,9

 692,7

1 475,8

2. nedaňové

19 257,8

 771,4

 803,2

 885,8

 913,9

 1 548,2

 1 668,5

3. granty a transfery

43 206,7

 174,7

 175,6

 175,8

 176,1

 176,8

 509,7

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 153,7

 153,7

 153,7

 153,7

 153,7

 486,2

Výdavky spolu

348 857,5

17 736,0

18 155,8

20 476,1

20 753,6

20 946,4

21 626,0

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 17 542,3

 17 961,0

 20 199,9

 20 379,3

 20 548,2

 21 181,9

kapitálové výdavky

38 252,9

 193,7

 194,8

 276,2

 374,4

 398,2

 444,1

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 -9 444,1

-15 522,2

 -22 829,3

 -22 066,7

 -18 691,0

 -11 624,1

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

26.01.

29.01. 

30.01. 

31.01. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

23 487,4

24 650,4

25 434,7

 27 159,3 

v tom:
1. daňové

248 007,0

 21 261,8

 22 389,3

 23 115,9

 24 790,3 

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 -788,6

 -722,1

 -620,6

 -478,8 

daň z príjmov PO

49 538,0

 1 444,2

 1 654,8

 1 966,1

  3 214,1

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 998,8

 999,5

 1 001,5

  1 022,6

DPH

135 654,0

14 802,1

 15 625,8

 15 927,5

  16 183,6 

spotrebné dane

55 048,0

 4 711,2

 4 735,2

 4 742,0

  4 743,6 

2. nedaňové

19 257,8

 1 705,2

 1 728,3

 1 783,9

  1 829,8 

3. granty a transfery

43 206,7

 520,4

 532,8

 534,9

  539,2 

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 486,4

 486,4

 486,4

  487,2 

Výdavky spolu

348 857,5

21 859,4

 22 269,2

23 737,8

  24 230,5 

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 21 332,9

 21 468,0

 22 909,2

   23 177,1 

kapitálové výdavky

38 252,9

 526,4

 801,2

 828,6

    1  053,4 

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 1 628,0

 2 381,2

1 696,9

2 928,8 

údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2007
  5. Január 2007

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.