Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Výbor pre hospodársku politiku (Economic Policy Committee – EPC)

Výbor pre hospodársku politiku (EPC) bol zriadený Rozhodnutím Rady. Rade EÚ a EK pomáha pri koordinácii hospodárskych politík členských štátov EÚ. EPC pripravuje a poskytuje ekonomické analýzy, názory na metodológiu a návrhy politických odporúčaní predovšetkým v oblasti štrukturálnych politík na zlepšenie rastu a zamestnanosti. EPC sa predovšetkým zameriava:

Výbor EPC je aj poradným orgánom Rady EÚ a Európskej komisie v kontexte Európskeho semestra a prispieva k multilaterálnemu dohľadu vo forme formulácie usmernení a hodnotenia implementácie štrukturálnych reforiem v členských štátoch.

Členmi EPC sú dvaja zástupcovia z každého členského štátu EÚ, zástupca EK a ECB.
Slovenskú republiku na zasadnutiach EPC zastupujú pracovníci Ministerstva financií SR, NBS a Ministerstva hospodárstva SR.

Podrobnejšie informácie o Výbore EPC

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Medzinárodné vzťahy
  2. Európske záležitosti
  3. Rada ECOFIN a Euroskupina
  4. Výbor pre hospodársku politiku (Economic Policy Committee – EPC)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.