Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Pracovná skupina Euroskupiny (Eurogroup Working Group – EWG)

Výbor EFC taktiež zasadá v zložení zo zástupcov členských štátov eurozóny. V tomto prípade sa jedná o pracovnú skupinu Euroskupiny (“Eurogroup Working Group – EWG”), ktorá pripravuje zasadnutia Euroskupiny. Týchto zasadnutí sa zúčastňuje aj EK a ECB.  EFC a EWG majú spoločného voleného predsedu, ktorého volia členovia EFC na obdobie dvoch rokov. Predseda EFC zastupuje EFC, vrátane vzťahov s Európskym parlamentom. Súčasný predseda EFC a EWG je Tuomas Saarenheimo z Fínska.

Slovenskú republiku na zasadnutiach EFC a EWG zastupuje Ministerstvo financií SR a NBS.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Medzinárodné vzťahy
  2. Európske záležitosti
  3. Rada ECOFIN a Euroskupina
  4. Pracovná skupina Euroskupiny (Eurogroup Working Group – EWG)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.