Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Prehlbovanie Európskej únie

Biela kniha o budúcností EÚ

Biela kniha (White paper on the future of Europe – Reflections and scenarios for EU27 by 2025) predložená 1.marca 2017 je z pohľadu Európskej Komisie (EK) príspevkom k samitu v Ríme (25.3.). Cieľom Bielej knihy je podľa EK podnietiť diskusiu o budúcnosti EÚ rozpracovaním 5 možných scenárov do ďalšej dekády (do 2025), ktorými sa únia môže vydať. Biela kniha zdôrazňuje, že hlavné rozhodnutie o budúcom smerovaní musí prísť od členských štátov (EU27).

Scenár 1: Súčasné smerovanie (Carrying on) – status quo

Zavádzanie a zlepšovanie súčasného reformného programu.

Postupný aj keď malý pokrok v zlepšovaní fungovania jednotnej meny s cieľom podnietiť rast a zabrániť otrasom. Očakávajú sa  ďalšie kroky na posilnenie finančného dohľadu, s cieľom zaistenia udržateľnosti verejných financií a rozvoja kapitálových trhov.

Scenár 2: Iba jednotný trh (Nothing but the single market) – dezintegračný scenár

Prehlbovanie kľúčových aspektov jednotného trhu, bez odhodlania pracovať spoločne v oblastiach migrácie, bezpečnosti alebo obrany. Spolupráca v eurozóne je obmedzená.

Euro uľahčuje obchodnú výmenu, ale rastúce divergencie a obmedzená spolupráca sú hlavnými zdrojmi zraniteľnosti, čoohrozuje integritu jednotnej meny a jej schopnosť reagovať na finančnú krízu.

Scenár 3: Iba tí, ktorí chcú, robia viac (Those who want more do more) – two speed/multi-speed Europe

Zavádzanie a zlepšovanie súčasného reformného programu s možnosťou posilnenej ú spolupráce v oblasti  obrany, vnútornej bezpečnosti, daní a sociálnych vecí.

Skupina krajín, vrátane eurozóny úzko spolupracuje najmä v oblasti daní a sociálnych vecí. Väčšia harmonizácia daňových pravidiel a sadzieb znižuje náklady na dodržiavanie predpisov a obmedzuje daňové úniky.

Scenár 4: Menej, ale efektívnejšie (Doing less more efficiently) – mierne dezintegračný scenár

Zameranie pozornosti a obmedzených zdrojov na obmedzený počet oblasti.

Prijatie opatrení, ktoré povedú ku konsolidácii eurozóny a zabezpečeniu jej stability spoločnej meny; EÚ-27 robí menej v niektorých oblastiach i.e. regionálny rozvoj, verejné zdravie, zamestnanosť a sociálna politika.

Scenár 5: Oveľa viac spoločne (Doing much more together) – federalistický scenár

Spolupráca medzi ČŠ ide ďalej ako kedykoľvek predtým vo všetkých doménach. Posilňovanie eurozóny.

Dosiahnutie hospodárskej, finančnej a fiškálnej únie (podľa vzoru  správy Piatich prezidentov z júna 2015). V rámci eurozóny (ale aj iných členských štátoch, ktoré chcú pristúpiť) je oveľa väčšia koordinácia vo fiškálnej, sociálnej a daňovej oblasti, ako aj Európsky dohľad nad finančnými službami. Na podporu hospodárskeho rozvoja a na tlmenie regionálnych/sektorálnych/národných šokov je k dispozícii dodatočná finančná podpora EÚ.

 Viac informácii o Bielej Knihe na stránkach Európskej Komisie

Správa piatich predsedov o dobudovaní Hospodárskej a menovej únie

Správa 5 predsedov z júna 2015 predstavuje plán na prehĺbenie a dobudovanie Hospodárskej a menovej únie (HMÚ) v dvoch fázach, najneskôr do roku 2025. Politickí lídri na Euro samite v októbri 2014 vyzvali na vytvorenie konkrétnych mechanizmov na posilnenie koordinácie hospodárskej politiky, konvergencie a solidarity v Eurozóne, ako aj lepšiu správu hospodárskych záležitostí. Autori Správy, predseda Európskej komisie J.C. Juncker, predseda Európskej rady D. Tusk, predseda Euroskupiny J. Dijsselbloem, prezident ECB M. Draghi a predseda Európskeho parlamentu M. Schulz preto v júni 2015 navrhli okamžité kroky ako aj dlhodobejšie opatrenia na dobudovanie štruktúry hospodárskej, finančnej, fiškálnej a politickej únie.

Eurozóna má prejsť od súčasného systému pravidiel a usmernení pre tvorbu národných politik smerom k systému s väčšou mierou zdieľania suverenity. Po dosiahnutí významného stupňa hospodárskej konvergencie, finančnej integrácie, a tým aj lepšej vzájomnej dôvery členských štátov, by mohlo dôjsť k určitej forme zdieľania rizika. To by malo byť sprevádzané posilnenou demokratickou legitimitou, zodpovednosťou a silnejším inštitucionálnym základom. Správa piatich predsedov napríklad navrhuje vznik stabilizačnej funkcie pre Eurozónu, ktorá by pomáhala zmierňovať makroekonomické šoky. V prvom kroku by táto funkcia mohla nadviazať na Európsky fond pre strategické investície (EFSI), ďalej však Správa nešpecifikuje jej konkrétnu formu, iba princípy, na ktorých by mala fungovať. Presná koncepcia tejto funkcie bude úlohou expertnej konzultačnej skupiny, ktorá má preskúmať právne, ekonomické a politické aspekty jednotlivých dlhodobejších návrhov. Následne na jar roku 2017 Európska Komisia predloží bielu knihu, v ktorej zhodnotí pokrok v prvej fáze tohto procesu a navrhne právne kroky pre druhú fázu. 

Prehľad navrhovaných opatrení vo fázach

Fáza 1  (1.júl 2015 – 30. Jún 2017)

Fáza 2  (Od roku 2017)

Viac informácií o Správe piatich predsedov na stránkach EK

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Medzinárodné vzťahy
  2. Európske záležitosti
  3. Hospodárske riadenie
  4. Prehlbovanie Európskej únie

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.