Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Hospodárske riadenie

Hospodárska a finančná kríza odhalila viaceré problémy v hospodárskom riadení EÚ a eurozóny, neudržateľné makroekonomické a finančné trendy ako aj vzájomnú závislosť a prepojenosť jednotlivých ekonomík. Jednou z hlavných reakcií preto bolo prehĺbenie koordinácie hospodárskych, fiškálnych a finančných politík v rámci EÚ s cieľom riešiť vyššie uvedené problémy a podporiť hospodársky rast a tvorbu pracovných miest.

Cieľom rámca správy hospodárskych záležitostí Európskej únie je identifikácia, prevencia a náprava problematických hospodárskych trendov, akými sú nadmerný deficit verejných financií alebo neprimerane vysoká úroveň verejného dlhu, ktoré môžu brzdiť rast a ohrozovať hospodárstva členských štátov.

Podrobnejšie informácie k hospodárskemu riadeniu EÚ sú dostupné tu:

Európska Komisia - Hospodárske riadenie

Európska Komisia - Európa 2020


 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Medzinárodné vzťahy
  2. Európske záležitosti
  3. Hospodárske riadenie

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.