Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Systém riadenia a implementácie operačného programu INTERACT II na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 1.2

Systém riadenia a implementácie operačného programu INTERACT II programové obdobie 2007 – 2013, verzia 1.0 bola schválená uznesením vlády č. 672/2008 zo dňa 1. októbra 2008.

Systém riadenia a implementácie operačného programu INTERACT II programové obdobie 2007 – 2013, verzia 1.1 bola schválená podpredsedom vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a ministrom financií SR v spolupráci s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja dňa 30. marca 2009.

Podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a minister financií SR v spolupráci s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja bol daným uznesením vlády SR splnomocnený schvaľovať prípadné zmeny a doplnenia týkajúce sa riadenia a implementácie operačného programu INTERACT II na programové obdobie 2007 – 2013.

V nadväznosti na závery workshop-u k finančnému riadeniu operačného programu Interact 2007 – 2013 zo dňa 8. júna 2009, certifikačný orgán vypracoval aktualizáciu Systému riadenia a implementácie operačného programu INTERACT II na programové obdobie 2007 – 2013, verziu 1.2, v rámci ktorej sa hlavné úpravy týkajú:

Cieľom predkladaného materiálu je zabezpečiť efektívny systém riadenia a implementácie, vrátane finančného riadenia operačného programu INTERACT II na programové obdobie 2007 – 2013. Systém finančného riadenia je základným predpokladom poskytovania finančných prostriedkov ES pre operačný program INTERACT II.

Materiál nadobúda platnosť 15. augusta 2009.

Publikovanie a otváranie XML súborov 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2007 - 2013
  4. Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  5. Operačný program INTERACT II
  6. Materiály
  7. Systém riadenia a implementácie operačného programu INTERACT II na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 1.2

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.