Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 10/2005-NF k postupu na zabezpečenie vykázania a odovzdania údajov do Štátnej pokladnice o stave prostriedkov na osobitnom účte dofinancovania programov k 1.1.2005 v analytickom členení

Usmernenie č. 10/2005-NF k postupu na zabezpečenie vykázania a odovzdania údajov z ISUF do Štátnej pokladnice a stave prostriedkov na osobitnom účte dofinancovania programov k 1.1.2005 v analytickom členení

Dátum vydania: 30. 06. 2005

Dátum platnosti: 30. 06. 2005

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2004 - 2006
  4. Štrukturálne fondy
  5. Usmernenia sekcie európskych fondov
  6. Usmernenia vydané v roku 2005
  7. Usmernenie č. 10/2005-NF k postupu na zabezpečenie vykázania a odovzdania údajov do Štátnej pokladnice o stave prostriedkov na osobitnom účte dofinancovania programov k 1.1.2005 v analytickom členení

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.