Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov - verzia 7.2

Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, verzia 7.0 bola schválená ministrom financií SR a vydaná s platnosťou od 01.04.2008. Predkladaná verzia 7.2 predstavuje dodatok k tomuto materiálu.

Úpravy v Koncepcii systému finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2004 – 2006 sa týkajú:

 

Materiál sa nevzťahuje na ostatné procesy riadenia štrukturálnych fondov, ktoré sú metodicky upravené MDVRR SR a vládny audit, ktorý usmerňuje sekcia auditu a kontroly MF SR.

Materiál nadobúda platnosť 15.10.2011.

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia štrukturálnych fondov sú v prípade potreby povinné zapracovať zmeny vyplývajúce z Koncepcie systému finančného riadenia, verzie 7.2 do svojich vnútorných predpisov najneskôr do 15.11.2011.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2004 - 2006
  4. Štrukturálne fondy
  5. Materiály
  6. Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov - verzia 7.2

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.