Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov - verzia 7.0

Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov - verzia 7.0

Jednotlivé zmeny aktualizovaného materiálu súvisia so zjednodušením finančného riadenia štrukturálnych fondov a so zohľadnením skutočností vyplývajúcich  z reálnej implementácie štrukturálnych fondov od začiatku programového obdobia 2004 - 2006.

Úpravy v Koncepcii systému finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2004 – 2006 sa týkajú najmä:

Platnosť Koncepcie systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, verzie 7.0 je od 01. 04. 2008. 

Koncepcia systému finančného riadenia ŠF, verzia 7.0
Obal

Predkladacia správa

Materiál

Zoznam príloh

Prílohy

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2004 - 2006
  4. Štrukturálne fondy
  5. Materiály
  6. Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov - verzia 7.0

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.