Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Jún 2014

aktualizované dňa: 01. 07. 2014

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
02.06.14 03.06.14 04.06.14 05.06.14 06.06.14
Príjmy spolu 14 108 312 4 428 104 4 460 451 4 472 272 4 487 636 4 507 312
v tom:
1. daňové 8 690 538 3 478 234 3 509 378 3 519 684 3 533 358 3 550 373
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 3 068 7 357 13 462 21 518 38 418
daň z príjmov PO 1 434 995 740 258 755 689 756 748 757 463 757 024

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 92 205 91 966 92 037 92 176 92 404
DPH 4 901 752 1 859 049 1 870 526 1 873 538 1 878 060 1 878 341
spotrebné dane 1 936 957 770 623 770 807 770 861 771 099 771 141
2. nedaňové 1 397 769 714 787 715 914 717 296 718 829 721 408
3. granty a transfery 4 020 005 235 083 235 159 235 292 235 449 235 531
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 227 540 227 540 227 591 227 660 227 660
Výdavky spolu

17 391 917

6 593 925

6 664 888

6 685 783

6 707 968 6 759 859
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 6 142 285 6 208 741 6 226 725 6 246 954 6 287 947
kapitálové výdavky 2 528 669 451 640 456 147 459 058 461 014 471 912
Schodok/Prebytok -3 283 605 -2 165 821 -2 204 437 -2 213 511 -2 220 332 -2 252 547
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
09.06.14 10.06.14 11.06.14 12.06.14 13.06.14
Príjmy spolu 14 108 312 4 554 343 4 582 299 4 607 670 4 635 231 4 664 351
v tom:
1. daňové 8 690 538 3 595 255 3 622 513 3 645 568 3 671 295 3 691 089
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 65 398 81 881 97 472 112 332 126 964
daň z príjmov PO 1 434 995 757 209 756 460 757 332 757 495 758 094

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 92 689 92 938 94 241 96 312 103 335
DPH 4 901 752 1 895 724 1 906 902 1 912 057 1 918 187 1 915 710
spotrebné dane 1 936 957 771 187 771 281 771 414 771 443 771 464
2. nedaňové 1 397 769 723 341 723 976 726 277 727 117 728 385
3. granty a transfery 4 020 005 235 747 235 810 235 825 236 819 244 877
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 227 660 227 660 227 660 228 302 236 345
Výdavky spolu 17 391 917 6 861 361 6 899 091 6 926 681 6 961 228 7 013 923
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 6 388 334 6 413 666 6 434 180 6 465 228 6 516 530
kapitálové výdavky 2 528 669 473 027 485 425 492 501 496 000 497 393
Schodok/Prebytok -3 283 605 -2 307 018 -2 316 792 -2 319 011 -2 325 997 -2 349 572
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
16.06.14 17.06.14 18.06.14 19.06.14 20.06.14
Príjmy spolu 14 108 312 4 705 560 4 738 503 4 745 804 4 758 314 4 499 861
v tom:
1. daňové 8 690 538 3 714 119 3 738 568 3 743 916 3 752 670 3 491 900
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 138 005 146 033 148 188 149 756 52 878
daň z príjmov PO 1 434 995 758 941 759 470 760 852 763 515 753 188

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 104 173 104 982 105 025 105 073 105 130
DPH 4 901 752 1 925 982 1 940 926 1 942 630 1 946 495 1 792 760
spotrebné dane 1 936 957 771 495 771 627 771 688 772 295 772 405
2. nedaňové 1 397 769 733 278 741 428 742 856 746 023 748 290
3. granty a transfery 4 020 005 258 163 258 507 259 032 259 621 259 671
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 249 585 249 850 250 295 250 747 250 747
Výdavky spolu 17 391 917  7 072 303 7 092 500 7 114 673 7 137 310 7 204 223
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 6 571 343 6 586 429 6 591 138 6 605 007 6 657 464
kapitálové výdavky 2 528 669 500 960 506 071 523 535 532 303 546 759
Schodok/Prebytok -3 283 605 -2 366 743 -2 353 997 -2 368 869 -2 378 996 -2 704 362
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
23.06.14 24.06.14 25.06.14 26.06.14 27.06.14
Príjmy spolu 14 108 312 4 555 632 4 660 852 4 718 748 5 135 704 5 239 299
v tom:
1. daňové 8 690 538 3 544 010 3 644 629 3 677 740 4 093 429 4 184 852
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 54 409 56 438 59 115 61 618 64 833
daň z príjmov PO 1 434 995 756 517 753 594 770 911 800 155 868 581

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 105 118 105 136 105 261 105 325 105 390
DPH 4 901 752 1 839 679 1 927 731 1 856 847 2 173 555 2 193 135
spotrebné dane 1 936 957 772 744 786 182 870 052 937 219 937 354
2. nedaňové 1 397 769 751 849 755 478 779 937 781 160 782 609
3. granty a transfery 4 020 005 259 773 260 745 261 071 261 115 271 838
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 250 747 251 595 251 885 251 885 262 123
Výdavky spolu 17 391 917 7 219 147 7 235 069 7 252 879 7 286 024 7 311 961
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 6 662 373 6 673 604 6 685 087 6 694 824 6 717 709
kapitálové výdavky 2 528 669 556 774 561 465 567 792 591 200 594 252
Schodok/Prebytok -3 283 605 -2 663 515 -2 574 217 -2 534 131 -2 150 320 -2 072 862
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
30.06.14
Príjmy spolu 14 108 312 5 349 627
v tom:
1. daňové 8 690 538 4 291 909
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 73 413
daň z príjmov PO 1 434 995 950 120

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 105 809
DPH 4 901 752 2 209 619
spotrebné dane 1 936 957 937 384
2. nedaňové 1 397 769 785 658
3. granty a transfery 4 020 005 272 060
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 262 123
Výdavky spolu 17 391 917  7 319 359
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 6 723 587
kapitálové výdavky 2 528 669 595 772
Schodok/Prebytok -3 283 605 -1 969 732
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2014
  5. Jún 2014

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.