Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Január 2014

aktualizované dňa: 03. 02. 2014

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
02.01.14 03.01.14 07.01.14 08.01.14 09.01.14
Príjmy spolu 14 108 312 28 285 43 047 60 870 87 176 118 626
v tom:
1. daňové 8 690 538 28 019 42 347 59 249 84 551 114 508
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 2 372 11 307 22 373 34 577 59 724
daň z príjmov PO 1 434 995 19 058 20 227 20 998 21 801 21 589

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 89 346 661 918 2 700
DPH 4 901 752 6 272 9 926 14 580 26 450 29 611
spotrebné dane 1 936 957 226 536 629 790 867
2. nedaňové 1 397 769 259 693 1 614 2 615 3 984
3. granty a transfery 4 020 005 7 7 7 10 134
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 17 391 917 216 981 255 793 288 280 295 082 296 374
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 216 981 255 793 288 280 294 848  295 890
kapitálové výdavky 2 528 669 0 0 0 234 484
Schodok/Prebytok -3 283 605 -188 696 -212 746 -227 410 -207 906 -177 748
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
10.01.14 13.01.14 14.01.14 15.01.14 16.01.14
Príjmy spolu 14 108 312 146 668 175 402 209 593 249 915 270 187
v tom:
1. daňové 8 690 538 141 691 169 122 202 688 239 093 252 368
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 84 208 104 825 125 286 140 677 150 178
daň z príjmov PO 1 434 995 22 037 22 629 23 598 24 128 25 017

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 5 041 5 524 10 779 35 744 39 673
DPH 4 901 752 29 463 33 458 40 272 35 746 34 651
spotrebné dane 1 936 957 924 127 192 233 280
2. nedaňové 1 397 769 4 839 6 119 6 743 10 492 17 485
3. granty a transfery 4 020 005 138 161 162 330 334
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 17 391 917 323 846 390 712 441 690 512 937 580 769
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 323 362 390 228 441 087 512 324 579 320
kapitálové výdavky 2 528 669 484 484 603 613 1 449
Schodok/Prebytok -3 283 605 -177 178 -215 310 -232 097 -263 022 -310 582
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
17.01.14 20.01.14 21.01.14 22.01.14 23.01.14
Príjmy spolu 14 108 312 26 097 -129 308 -65 954 -73 082 75 351
v tom:
1. daňové 8 690 538 6 984 -150 930 -89 231 -98 541 43 950
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 155 051 -30 588 -26 949 -25 046 -23 485
daň z príjmov PO 1 434 995 27 466 28 988 30 519 31 683 33 757

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 39 749 39 936 39 989 40 082 40 371
DPH 4 901 752 -218 420 -192 560 -136 358 -149 129 -11 850
spotrebné dane 1 936 957 559 709 978 1 275 2 536
2. nedaňové 1 397 769 18 728 21 230 22 776 24 954 30 869
3. granty a transfery 4 020 005 385 392 501 505 532
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 17 391 917 636 386 732 246 738 186 745 440 749 725
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 634 937 730 735 732 713 736 199 740 364
kapitálové výdavky 2 528 669 1 449 1 511 5 473 9 241 9 361
Schodok/Prebytok -3 283 605 -610 289 -861 554 -804 140 -818 522 -674 374
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
24.01.14 27.01.14 28.01.14 29.01.14 30.01.14
Príjmy spolu 14 108 312 -13 573 254 631 787 381 851 034 886 198
v tom:
1. daňové 8 690 538 -45 671 220 806 752 347 790 029 821 386
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 -20 818 -17 603 -13 953 -11 712 -9 321
daň z príjmov PO 1 434 995 35 568 42 020 51 102 64 365 81 864

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 40 520 40 540 42 282 42 403 42 870
DPH 4 901 752 -107 422 106 315 500 943 522 281 533 271
spotrebné dane 1 936 957 3 857 46 909 169 347 170 060 170 068
2. nedaňové 1 397 769 31 532 33 249 34 351 60 051 61 450
3. granty a transfery 4 020 005 566 576 683 954 3 362
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 0 0 0 80 80
Výdavky spolu 17 391 917 763 461 773 862 783 275 796 599 812 053
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 753 719 762 012 768 436 775 300 788 555
kapitálové výdavky 2 528 669 9 742 11 850 14 839 21 299 23 498
Schodok/Prebytok -3 283 605 -777 034 -519 231 4 106 54 435 74 145
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
31.01.14
Príjmy spolu 14 108 312 959 428
v tom:
1. daňové 8 690 538 876 147
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 -4 182
daň z príjmov PO 1 434 995 132 572

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 43 119
DPH 4 901 752 531 834
spotrebné dane 1 936 957 170 168
2. nedaňové 1 397 769 71 443
3. granty a transfery 4 020 005 11 838
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 10 824
Výdavky spolu 17 391 917 1 082 337
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 1 056 423
kapitálové výdavky 2 528 669 25 914
Schodok/Prebytok -3 283 605 -122 909
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2014
  5. Január 2014

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.