Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Február 2014

aktualizované dňa: 03. 03. 2014

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
03.02.14 04.02.14 05.02.14 06.02.14 07.02.14
Príjmy spolu 14 108 312 1 050 763 1 064 877 1 103 289 1 123 228 1 154 648
v tom:
1. daňové 8 690 538 934 633 948 220 957 297 972 353 1 002 263
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 2 768 6 566 11 101 18 022 43 463
daň z príjmov PO 1 434 995 154 127 154 822 155 492 155 917 156 169

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 43 260 44 521 44 714 44 867 45 003
DPH 4 901 752 561 659 568 853 572 373 579 862 583 660
spotrebné dane 1 936 957 170 181 170 820 170 978 171 044 171 324
2. nedaňové 1 397 769 104 271 104 784 133 989 138 845 140 122
3. granty a transfery 4 020 005 11 859 11 873 12 003 12 030 12 263
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 10 824 10 824 10 824 10 824 10 824
Výdavky spolu 17 391 917  1 417 962 1 452 896 1 508 895 1 579 351 1 663 128
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 1 391 267 1 426 028 1 477 971 1 547 756 1 629 665
kapitálové výdavky 2 528 669 26 695 26 868 30 924 31 595 33 463
Schodok/Prebytok -3 283 605 -367 199 -388 019 -405 606 -456 123 -508 480
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
10.02.14 11.02.14 12.02.14 13.02.14 14.02.14
Príjmy spolu 14 108 312 1 183 641 1 223 181 1 247 194 1 264 798 1 280 837
v tom:
1. daňové 8 690 538 1 028 822 1 067 751 1 090 116 1 106 595 1 120 994
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 63 461 79 573 91 456 102 198 115 393
daň z príjmov PO 1 434 995 156 485 157 077 157 943 157 806 158 541

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 45 173 47 110 47 686 50 163 52 479
DPH 4 901 752 589 476 609 626 616 593 619 952 618 077
spotrebné dane 1 936 957 171 581 171 718 171 713 171 748 171 778
2. nedaňové 1 397 769 141 881 142 483 144 102 145 221 146 150
3. granty a transfery 4 020 005 12 938 12 947 12 976 12 982 13 693
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 11 488 11 488 11 510 11 510 12 200
Výdavky spolu 17 391 917 1 742 664 1 799 131 1 919 961 1 943 204 2 083 242
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 1 708 598 1 764 215 1 883 138 1 902 963 2 026 281
kapitálové výdavky 2 528 669 34 066 34 916 36 823 40 241 56 961
Schodok/Prebytok -3 283 605 -559 023 -575 950 -672 767 -678 406 -802 405
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
17.02.14 18.02.14 19.02.14 20.02.14 21.02.14
Príjmy spolu 14 108 312 1 360 560 1 391 658 1 403 938 1 265 321 1 137 868
v tom:
1. daňové 8 690 538 1 154 484 1 183 825 1 183 741 1 041 643 911 788
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 127 171 130 688 133 661 -29 642 -27 812
daň z príjmov PO 1 434 995 159 290 160 593 163 623 165 522 168 013

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 53 498 55 035 55 170 55 344 55 407
DPH 4 901 752 637 938 660 672 654 205 672 758 537 693
spotrebné dane 1 936 957 171 858 172 103 172 346 172 921 173 741
2. nedaňové 1 397 769 192 368 194 048 199 014 201 853 203 822
3. granty a transfery 4 020 005 13 708 13 785 21 183 21 825 22 258
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 12 200 12 200 19 534 20 125 20 267
Výdavky spolu 17 391 917 2 115 858 2 133 231 2 139 840 2 163 003 2 182 000
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 2 056 859 2 072 350 2 076 232 2 092 443 2 107 804
kapitálové výdavky 2 528 669 58 999 60 881 63 608 70 560 74 196
Schodok/Prebytok -3 283 605 -755 298 -741 573 -735 902 -897 682 -1 044 132
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
24.02.14 25.02.14 26.02.14 27.02.14 28.02.14
Príjmy spolu 14 108 312 1 208 953 1 396 016 1 562 586 1 603 492 1 681 804
v tom:
1. daňové 8 690 538 973 118 1 155 478 1 320 129 1 357 016 1 413 693
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 -25 611 -23 120 -20 335 -18 284 -13 973
daň z príjmov PO 1 434 995 170 740 179 318 201 688 213 357 258 581

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 55 433 55 454 55 669 55 729 56 534
DPH 4 901 752 580 890 733 372 770 850 792 685 797 888
spotrebné dane 1 936 957 186 916 205 701 307 500 308 771 309 903
2. nedaňové 1 397 769 213 574 217 715 219 566 222 145 243 755
3. granty a transfery 4 020 005 22 261 22 823 22 891 24 331 24 356
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 20 267 20 788 20 794 22 225 22 225
Výdavky spolu 17 391 917 2 195 904 2 223 531 2 234 130 2 259 860 2 558 876
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 2 117 585 2 138 051 2 146 634 2 161 731 2 452 302
kapitálové výdavky 2 528 669 78 319 85 480 87 496 98 129 106 574
Schodok/Prebytok -3 283 605 -986 951 -827 515 -671 544 -656 368 -877 072
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2014
  5. Február 2014

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.