Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Rozhodnutie o odpustení dlhu

Správca pohľadávky štátu môže na písomnú žiadosť dlžníka rozhodnúť o úplnom alebo čiastočnom odpustení dlhu, ak dlžníkom je fyzická osoba a odpustenie dlhu odôvodňujú nepriaznivé sociálne pomery dlžníka.

Celková výška pohľadávky štátu (prípadne aj pred čiastočnou úhradou) nesmie prekročiť 1 000 eur. Rozhodnúť o odpustení dlhu je možné len pri pohľadávke štátu, ktorá nevznikla zo spáchania úmyselného trestného činu, za ktorý bol dlžník právoplatne odsúdený alebo z podnikateľskej činnosti dlžníka. Zároveň správca pohľadávky štátu nemôže voči dlžníkovi evidovať inú pohľadávku štátu.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Ministerstvo
  2. Legislatíva a majetkové právo
  3. Majetkové právo
  4. Majetok štátu
  5. Pohľadávky štátu
  6. Rozhodnutie o odpustení dlhu

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.