Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Medzinárodný menový fond (MMF)

Logo - Medzinárodný menový fond

Medzinárodný menový fond (International Monetary Fund - IMF, www.imf.org) je medzinárodnou finančnou inštitúciou  so sídlom vo Washingtone, D.C. (USA), ktorej hlavnou úlohou a mandátom je zabezpečovanie stability medzinárodného menového a finančného systému prostredníctvom poskytovania pôžičiek a odbornej technickej asistencie. MMF má 189 členských krajín a SR je jeho členom od roku 1993.

SR sa ako člen MMF podieľa na financovaní jeho operácií prostredníctvom svojej členskej kvóty v MMF a bilaterálnej pôžičky v prospech MMF uzavretej na roky 2017 - 2019. SR je taktiež pravidelne dvakrát ročne hodnotená zo strany MMF počas misií expertov MMF v SR zameraných na zhodnotenie aktuálneho makroekonomického a fiškálneho vývoja. Priebeh týchto misií zabezpečuje MF SR v spolupráci s NBS.

Guvernérom za SR v MMF a členom Rady guvernérov, najvyššieho rozhodovacieho orgánu MMF, je guvernér NBS. Jeho alternátom je štátny tajomník MF SR. V rámci Výkonnej rady MMF, jeho hlavného operatívneho orgánu, je SR zastúpená prostredníctvom výkonného riaditeľa MMF za stredo a východoeurópsku konštituenciu a svojho zástupcu v tejto konštituencii.

Základnými funkciami MMF sú:

Dôležitým aspektom činnosti MMF sú taktiež pravidelné konzultácie ohľadom ekonomického vývoja členských krajín (tzv. „Article IV Consultations“). Zoznam hodnotení ekonomiky SR v rámci týchto konzultácií a iné informácie MMF o ekonomickom vývoji SR nájdete tu: www.imf.org/en/Countries/SVK

SR a MMF: www.imf.org/en/Countries/SVK
Konštituencie: www.imf.org/external/np/sec/memdir/eds.aspx
Riadiace orgány: www.imf.org/external/np/obp/orgcht.htm

Facebook Instagram LinkedIn Rss Twitter Youtube

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Medzinárodné vzťahy
  2. Medzinárodné finančné inštitúcie
  3. Medzinárodný menový fond (MMF)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.