Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Paneurópsky záručný fond (EGF)

Európska investičná banka (ďalej len „EIB“) na základe výzvy Rady Európskej únie z 23.4.2020, podporenej ministrami financií členských štátov EÚ, vytvorila Paneurópsky záručný fond v reakcii na COVID-19 (European Guarantee Fund - ďalej len „EGF“) vo výške 25 miliárd eur v rámci  schémy Paneurópsky záručný fond v reakcii na COVID-19, ktorý by mal zmobilizovať dodatočné investície v celkovej výške zhruba 200 miliárd eur. Touto formou majú byť podporené hlavne malé a stredné podniky, a to prostredníctvom úverov od finančných inštitúcií a národných podporných bánk krytých zárukami EGF.

Pomoc sa v rámci tejto schémy Paneurópsky záručný fond v reakcii na COVID-19 poskytuje prostredníctvom vykonávateľov, s ktorými uzatvára zmluvy EIB, resp. Európsky investičný fond. Vykonávateľmi môžu byť finančné inštitúcie, ktoré spĺňajú dané kritériá. Vykonávatelia následne financujú súkromný sektor formou úverov, pričom EGF na tieto operácie poskytuje najmä záruky.


Slovenská republika a EGF 

Subjekty, ktoré na Slovensku ku koncu mája 2022 poskytovali produkty EGF:

Cieľom EGF je reagovať na devastačný vplyv pandémie COVID-19 na ekonomiky krajín EÚ a zabezpečiť, aby oprávnené subjekty, najmä MSP, v zúčastnených členských štátoch mali k dispozícii dostatočnú likviditu a prístup k finančným zdrojom. Účelom fondu je podporiť konečných príjemcov, ktorí sa považujú za (i) dlhodobo životaschopných a (ii) schopných splniť požiadavky veriteľa či iných finančných sprostredkovateľov na komerčné financovanie, nebyť hospodárskeho dopadu pandémie COVID-19.


Poskytovanie minimálnej pomoci v rámci EGF 

Ministerstvo financií SR pripravilo Schémy minimálnej pomoci na zabezpečenie dostatočnej likvidity a prístupu k finančným zdrojom pre oprávnené subjekty v rámci Pan-európskeho garančného fondu v reakcii na COVID-19. Schémy boli uverejnené v Obchodnom vestníku 29.9.2022 a sú dostupné tu:

Kontakt

V prípade, ak majú podniky záujem využiť financovanie podporené EGF, je potrebné kontaktovať vyššie uvedené subjekty.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Medzinárodné vzťahy
  2. Medzinárodné finančné inštitúcie
  3. Paneurópsky záručný fond (EGF)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.