Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Záchranné mechanizmy

Európsky nástroj finančnej stability (EFSF), tzv. dočasný euroval, je medzinárodná akciová spoločnosť, ktorú dňa 7.6.2010 založili členské štáty eurozóny s cieľom zabezpečiť finančnú stabilitu v Európe . Tá mala byť dosiahnutá poskytovaním finančnej pomoci krajinám eurozóny, ktoré stratili prístup k finančným trhom. EFSF si požičiava na finančných trhoch za zvýhodnených podmienok, nakoľko jej finančné záväzky sú priamo garantované jej akcionármi, t.j. členskými štátmi. Tieto finančné zdroje EFSF následne prepožičiava členskému štátu, ktorému bola pomoc schválená. EFSF od 1.7.2013 nemôže byť použitý na nové programy finančnej pomoci, nakoľko tieto aktivity od neho prebral Európsky mechanizmus pre stabilitu (European Stability Mechanism - ESM). Posledný program finančnej pomoci vypršal 30.6.2015. Z EFSF bola poskytnutá finančná pomoc nasledovným členským štátom eurozóny: Írsko, Portugalsko, Grécko.

Podrobnejšie informácie o EFSF

European Stability Mechanism (ESM/trvalý euroval)

Európsky mechanizmus pre stabilitu (ESM), tzv. trvalý euroval, je mechanizmus vytvorený dňa 8.10. 2010 členskými štátmi eurozóny s cieľom nahradiť svojho dočasného predchodcu – EFSF.

Cieľ ESM je rovnaký ako v prípade  EFSF. Hlavným rozdielom je skutočnosť, že ESM má k dispozícii vlastný kapitál, ktorý doňho vložili jeho členské štáty.

Z ESM bola poskytnutá finančná pomoc nasledovným členským štátom eurozóny: Španielsko, Cyprus, Grécko. 

Podrobnejšie informácie o ESM

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Medzinárodné vzťahy
  2. Európske záležitosti
  3. Záchranné mechanizmy

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.