Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Program predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ

Program predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ nadväzuje na Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016-2020, ktoré v časti Rozvoj stabilnej a prosperujúcej EÚ definuje predsedníctvo SR v Rade EÚ v druhej polovici roka 2016 ako prioritnú úlohu. V rámci agendy Rady pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN) sa slovenské predsedníctvo zameriavalo predovšetkým na opatrenia potrebné na dobudovanie Hospodárskej a menovej únie, na boj proti daňovým podvodom a únikom a zvyšovanie daňovej transparentnosti, podporu investícií v EÚ, vytváranie Únie kapitálových trhov, dobudovanie Bankovej únie a dosiahnutie dohody medzi Radou EÚ a EP o rozpočte EÚ na rok 2017.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Medzinárodné vzťahy
  2. Európske záležitosti
  3. Predsedníctvo SR v Rade EÚ
  4. Program predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.