Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Predsedníctvo SR v Rade EÚ

Historicky prvé predsedníctvo SR v Rade EÚ (tzv. SK PRES) sa realizovalo v druhom polroku 2016. Predsedníctvo v Rade EÚ je významnou povinnosťou, ktorá vyplýva z členstva SR v EÚ. Úlohou SR bolo počas polročného trvania predsedníctva viesť rokovania pracovných skupín a výborov jednotlivých formácií Rady EÚ ako aj samotnej Rady EÚ tak, aby sa dosiahlo čo najviac kompromisných riešení medzi členskými štátmi EÚ, a aby naši zástupcovia čo najlepšie reprezentovali SR. Dôležitou súčasťou prípravy SK PRES bola spolupráca s krajinami Tria, ktoré predstavuje tri za sebou nasledujúce predsednícke krajiny, v našom prípade s Holandskom a Maltou (Trio: Holandsko- SR- Malta).

Viac sa dozviete na stránke Rady Európskej únie.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Medzinárodné vzťahy
  2. Európske záležitosti
  3. Predsedníctvo SR v Rade EÚ

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.