Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 7/2007-U k formulárom používaným pri finančnom riadení FM EHP a NFM

Usmernenie č. 7/2007-U k formulárom žiadostí o preddavok, žiadostí o platbu a odhadu očakávaných výdavkov v rámci FM EHP a NFM, verzia 2.1

Dátum vydania: 14.01.2011

Dátum platnosti: 14.01.2011 

Usmernenie č. 7/2007-U k formulárom žiadostí o preddavok, žiadostí o platbu a odhadu očakávaných výdavkov v rámci FM EHP a NFM, verzia 2.0

Dátum vydania: 03. 08. 2009

Dátum platnosti: 

 Usmernenie č. 7/2007-U k formulárom žiadostí o preddavok, žiadostí o platbu a odhadu očakávaných výdavkov v rámci FM EHP a NFM, verzia 1.0

Dátum vydania: 22. 05. 2007

Dátum platnosti: 22. 05. 2007

Platobný orgán má v zmysle článku 3.1.3 uznesenia vlády SR č. 262/2007 v kompetencii vydávanie usmernení k finančnému riadeniu EHP/NFM v spolupráci s NKB. 

Cieľom tohto usmernenia je stanoviť povinné formuláre žiadosti o preddavok, žiadosti o platbu a odhadu očakávaných výdavkov v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.

Usmernenie svojím obsahom vychádza z podmienok stanovených v dokumente „Pravidlá implementácie finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu“ prijatého uznesením vlády SR č. 262/2007 dňa 14.03.2007, legislatívy EHP a národnej legislatívy.

Sprostredkovatelia sú povinní prílohy č. 1 až 6 tohto usmernenia zapracovať formou príloh do svojho vnútorného manuálu. NKB a sprostredkovatelia sú povinní usmerniť konečných prijímateľov pri používaní týchto formulárov.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Zahraničná pomoc
  3. Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 2004 – 2009
  4. Usmernenia sekcie európskych fondov
  5. Usmernenie č. 7/2007-U k formulárom používaným pri finančnom riadení FM EHP a NFM

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.