Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 4/2014 - U k účtom platobnej jednotky a platobného orgánu / certifikačného orgánu v Štátnej pokladnici a k pohľadávkam v rámci programového obdobia 2004 - 2006, 2007 - 2013 a 2014 – 2020

Toto usmernenie vydáva sekcia európskych fondov MF SR na účely:

Dátum vydania: 17.12.2014

Dátum platnosti: 17.12.2014

Zverejňuje sa zoznam  účtov platobných jednotiek a certifikačného orgánu pre odvody na základe rozhodnutí správy finančnej kontroly, ktoré nadobudli účinnosť od 1. 1. 2015 na účely ich uplatnenia v rozhodnutiach správ finančnej kontroly v súlade s predmetným  usmernením.

Aktualizácia usmernenia č. 4/2014-U, verzia 2.0:

Vo verzii  2.0 usmernenia sú zohľadnené zmeny vyplývajúce zo zákona č. 93/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobúdajúceho účinnosť od 1.6.2017.

Aktualizácia nadobúda účinnosť 1.7.2017.

Oznam o zmene:

Dňa 24.11.2017 bola aktualizovaná príloha (Zoznam účtov PJ a CO pre odvody z rozhodnutí ÚVA 2004-2006,2007-2013 a 2014-2020)  usmernenia č. 4/2014-U, verzia 2.0 z dôvodu opravy názvu platobnej jednotky a čísla účtov. Zmena bola vykonaná v riadku 103.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2007 - 2013
  4. Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  5. Usmernenia sekcie európskych fondov
  6. Usmernenia vydané v roku 2014
  7. Usmernenie č. 4/2014 - U k účtom platobnej jednotky a platobného orgánu / certifikačného orgánu v Štátnej pokladnici a k pohľadávkam v rámci programového obdobia 2004 - 2006, 2007 - 2013 a 2014 – 2020

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.