Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 4/2014 - U k účtom platobnej jednotky a platobného orgánu / certifikačného orgánu v Štátnej pokladnici a k pohľadávkam v rámci programového obdobia 2004 - 2006, 2007 - 2013 a 2014 – 2020

Toto usmernenie vydáva sekcia európskych fondov MF SR na účely:

Dátum vydania verzie 1.0: 17.12.2014

Dátum platnosti verzie 1.0: 17.12.2014

Oznam o zmene v rámci aktualizácie 2.1:

Dňa 17.12.2017 bola aktualizovaná príloha (Zoznam účtov PJ a CO pre odvody z rozhodnutí ÚVA 2004-2006, 2007-2013 a 2014-2020)  usmernenia č. 4/2014-U, verzia 2.1 v nadväznosti na schválené uznesenie vlády SR č. 355 zo 4.júna 2020 k návrhu na zmenu niektorých uznesení vlády SR a určenie úloh v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v súvislosti so zánikom Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, zriadením Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a zmenou kompetencií Úradu vlády SR a niektorých ministerstiev v súlade so zákonom č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, na základe ktorého došlo k prechodu vybraných kompetencií a úloh riadiacich orgánov a platobných jednotiek nižšie uvedených operačných programov na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR:

Aktualizovaný zoznam účtov je doplnený o účty PJ MIRRI SR  zriadené v Štátnej pokladnici pre odvody z rozhodnutí ÚVA pre pracoviská ÚVA (ÚVA - BA, ÚVA - ZV a ÚVA- KE)  podľa delimitácie príslušných  operačných programov a platobných jednotiek k 1.10.2020.

Aktualizácia usmernenia, verzia 2.1, nadobúda účinnosť: 18.12.2020 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2007 - 2013
  4. Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  5. Usmernenia sekcie európskych fondov
  6. Usmernenia vydané v roku 2014
  7. Usmernenie č. 4/2014 - U k účtom platobnej jednotky a platobného orgánu / certifikačného orgánu v Štátnej pokladnici a k pohľadávkam v rámci programového obdobia 2004 - 2006, 2007 - 2013 a 2014 – 2020

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.