Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Koncepcia financovania projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov na roky 2004 - 2006, verzia 2.0

Koncepcia financovania projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov na roky 2004 – 2006, verzia 2.0 bola schválená vládou SR dňa 9. júla 2008 uznesením vlády SR č. 462/2008. Predstavuje aktualizáciu materiálu Koncepcia financovania projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov 2004 – 2006, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 254/2005, ku ktorej bol ešte uznesením vlády SR č. 456/2006 schválený dodatok.

V nadväznosti na realokácie finančných prostriedkov v rámci väčšiny programových dokumentov, ktoré boli odsúhlasené monitorovacími výbormi a vládou SR v priebehu rokov 2005 až  2008, automatické zrušenie záväzkov za roky 2004 a 2005 pri niektorých programových dokumentoch a v nadväznosti na proces ukončenia pomoci zo štrukturálnych fondov na programové obdobie 2004 – 2006, bolo potrebné aktualizovať príslušné finančné plány programových dokumentov a programov iniciatív ES rámci prílohy č. 2 predkladaného materiálu.

 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2004 - 2006
  4. Štrukturálne fondy
  5. Materiály
  6. Koncepcia financovania projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov na roky 2004 - 2006, verzia 2.0

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.