Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu - verzia 5.1

Cieľom aktualizácie Koncepcie systému finančného riadenia Kohézneho fondu vo verzii 5.1 je maximalizovať čerpanie prostriedkov zo zdroja EÚ aj v prípade, ak pri realizácii projektov bola identifikovaná nezrovnalosť s finančným dopadom. Jednotlivé zmeny aktualizovaného materiálu sa týkajú možnosti deklarovania výdavkov v rámci žiadosti o záverečnú platbu na základe zoznamu faktúr. Tento dokument v okamihu zostavovania žiadosti o záverečnú platbu, ktorá je predkladaná Európskej komisii, nahrádza žiadosť o platbu/žiadosť o úhradu faktúry pri výdavkoch  realizovaných nad rámec záväzku EK stanoveného v rozhodnutí, vo finančnom memorande, resp. v prípade projektov Kohézneho fondu v sektore životného prostredia výdavkami nad rámec garantovaného výmenného kurzu 38 SKK/EUR.

Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu, verzia 5.1 nadobúda platnosť 09.06.2010.

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia Kohézneho fondu sú povinné zapracovať zmeny vyplývajúce z Koncepcie systému finančného riadenia Kohézny fond, verzie 5.1 do svojich vnútorných predpisov najneskôr do 31.07.2010.

 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2004 - 2006
  4. Kohézny fond
  5. Materiály
  6. Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu - verzia 5.1

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.