Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Dokumenty pre subjekty územnej samosprávy používajúce IS RISSAM.výkazy

 Aktuality

13.11.2023 bola vydaná aktualizácia zoznamu UJ SC pre rok 2023, na základe mesačných zmien za mesiac september 2023.     

25.9.2023 bola vydaná aktualizácia zoznamu UJ SC pre rok 2023, na základe mesačných zmien za mesiac august 2023.    

4.9.2023 bola vydaná aktualizácia zoznamu UJ SC pre rok 2023, na základe mesačných zmien za mesiac júl 2023.   

7.8.2023 bola vydaná aktualizácia zoznamu UJ SC pre rok 2023, na základe mesačných zmien za mesiac máj a jún 2023.  

30.5.2023 bola vydaná aktualizovaná príručka pre konsolidačné operácie (verzia 5.1) v RISSAM.výkazy, v module pre zostavovanie konsolidovanej účtovnej závierky. Išlo o formálnu opravu preklepov a obrázkov aplikácie.

18.5.2023 bola vydaná aktualizácia zoznamu UJ SC pre rok 2023, na základe mesačných zmien za mesiac marec a apríl 2023. 

15.5.2023 bola zverejnená aktualizovaná príručka pre konsolidačné operácie (verzia 5.0) v RISSAM.výkazy, v module pre zostavovanie konsolidovanej účtovnej závierky. 

22.3.2023 bola vydaná aktualizácia zoznamu UJ SC pre rok 2023, revidovaná za január 2023 a aktualizácia za mesiac február 2023 na základe mesačných zmien v zozname subjektov verejnej správy ako aj na základe informácií od metodikov obcí a samotných jednotiek.   

22.3.2023 bola vydaná aktualizácia zoznamu UJ SC pre rok 2022, revidovaná o duplicitné záznamy a formálne chyby v názvoch jednotiek.    

28.2.2023 bol zverejnený aktualizovaný dokument Skupiny vzájomných vzťahov FVV KC.    

20.2.2023 bol vydaný  zoznam UJ SC pre rok 2023, k 1.2.2023. Ide o aktualizáciu na základe mesačných zmien v zozname subjektov verejnej správy ako aj na základe informácií od metodikov obcí a samotných jednotiek.  

18.2.2023 bol vydaný  revidovaný zoznam UJ SC pre rok 2022, k 31.12.2022. Ide o aktualizáciu na základe mesačných zmien v zozname subjektov verejnej správy ako aj na základe informácií od metodikov obcí a samotných jednotiek.   

1.1.2023 bol vydaný  zoznam UJ SC pre rok 2022, k 1.12.2022. Ide o aktualizáciu na základe mesačných zmien v zozname subjektov verejnej správy ako aj na základe informácií od metodikov obcí a samotných jednotiek.    

a) Údaje pre účely zostavenia Súhrnnej účtovnej závierky  

3.12.2022 bol vydaný  zoznam UJ SC pre rok 2022 , a to spätne za uplynulé mesiace až k 1.11.2022 (za mesiac august, september, október). Ide o aktualizáciu na základe mesačných zmien v zozname subjektov verejnej správy ako aj na základe informácií od metodikov obcí a samotných jednotiek.    

25.8.2022 bol vydaný zoznam UJ SC pre rok 2022 , a to spätne za uplynulé mesiace až k 1.8.2022 (za mesiac júl). Ide o aktualizáciu na základe mesačných zmien v zozname subjektov verejnej správy ako aj na základe informácií od metodikov obcí a samotných jednotiek. Medzimesačné zmeny v samostatnom dokumente budú publikované s miernym časovým odstupom.   

26.6.2022 bol vydaný zoznam UJ SC pre rok 2021 vo verzii 2 a dokument zmien v súhrnnom celku pre účely vykazovania vzájomných vzťahov za rok 2021. Ide o aktualizáciu na základe dodatočných informácií od metodikov obcí a zmien zo strany ŠU SR. 

Pre účely zostavenia Súhrnnej účtovnej závierky, ktorú má povinnosť zostavovať Ministerstvo financií SR, predkladajú obce/mestá, ich rozpočtové a príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti zahrnuté do konsolidovaného celku obcí/miest (t.j. na prvej úrovni konsolidácie) Formulár vzájomných vzťahov Súhrnného celku. Štruktúra formulára vzájomných vzťahov (FVV SC) sa pre rok 2022 nemení a je v platnosti v rovnakej štruktúre ako za rok 2021. Pri jeho predkladaní sa postupuje v súlade s metodickým  usmernením  MF SR č. MF/019694/2017-31. Formuláre vzájomných vzťahov (FVV SC) za rok 2022 sa predkladajú cez informačný systém RISSAM.vykazy, do termínu 31.3.2023, vo formáte CSV.

K predkladaniu Formulára vzájomných vzťahov pre účely Súhrnnej účtovnej závierky (pre MFSR) sú platné nasledovné dokumenty:  

 

 

b) Dokumenty k rozšíreniu funkcionality RISSAM.výkazy o spracovanie údajov pre KÚZ obce/mesta 

1. Formulár F162 a vysvetlivky na jeho vyplnenie, kontrola údajov o organizáciách v KC obce/mesta 

2. Formulár vzájomných vzťahov v rámci KC obce/mesta v RISSAM.výkazy       

 

 3. Konsolidačné tabuľky pre KÚZ obce/mesta v RISSAM.výkazy   

 

 4. Konsolidačné operácie pre KÚZ obce/mesta v RISSAM.výkazy    

 

5. Ostatné dokumenty   

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Účtovná konsolidácia vo verejnej správe
  4. Dokumenty pre subjekty územnej samosprávy používajúce IS RISSAM.výkazy

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.