Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Dokumenty pre subjekty územnej samosprávy používajúce IS RISSAM.výkazy

 Aktuality

7.5.2024 bola zverejnená aktualizovaná príručka používateľa pre spracovanie konsolidačných operácií obce/mesta v RISSAM výkazy.

25.4.2024 bol aktualizovaný prevodový mostík.

10.4.2024 bol zverejnený zoznam UJ SC pre rok 2024, za mesiac február 2024.

14.2.2024 boli zverejnené aktualizované dokumenty pre zostavenie KUZ obcí a miest v systéme RISSAM.výkazy za rok 2023. Je zverejnený manuál pre vyplnenie FVV KC a manuál pre vyplnenie konsolidačných tabuliek. 

1.2.2024 boli zverejnené aktualizované dokumenty pre zostavenie KUZ obcí a miest v systéme RISSAM.výkazy za rok 2023. Je zverejnená nová štruktúra konsolidačných tabuliek, ich technická špecifikácia, nová štruktúra FV obcí, jeho technická špecifikácia, kontroly vo FV, IUZ, KUZ, FVV pre rok 2023. 

19.1.2024 bola vydaná aktualizácia zoznamu UJ SC pre rok 2023, na základe mesačných zmien za mesiac december 2023.  

15.1.2024 bola vydaná aktualizácia zoznamu UJ SC pre rok 2023, na základe mesačných zmien za mesiac november 2023. Zoznam bude ešte aktualizovaný k 31.12.2023 po vydaní zmien v subjektoch verejnej správy zo strany Štatistického úradu SR.     

 

a) Údaje pre účely zostavenia Súhrnnej účtovnej závierky  

Pre účely zostavenia Súhrnnej účtovnej závierky, ktorú má povinnosť zostavovať Ministerstvo financií SR, predkladajú obce/mestá, ich rozpočtové a príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti zahrnuté do konsolidovaného celku obcí/miest (t.j. na prvej úrovni konsolidácie) Formulár vzájomných vzťahov Súhrnného celku. Štruktúra formulára vzájomných vzťahov (FVV SC) sa pre rok 2022 nemení a je v platnosti v rovnakej štruktúre ako za rok 2021. Pri jeho predkladaní sa postupuje v súlade s metodickým  usmernením  MF SR č. MF/019694/2017-31. Formuláre vzájomných vzťahov (FVV SC) za rok 2022 sa predkladajú cez informačný systém RISSAM.vykazy, do termínu 31.3.2023, vo formáte CSV.

K predkladaniu Formulára vzájomných vzťahov pre účely Súhrnnej účtovnej závierky (pre MFSR) sú platné nasledovné dokumenty:  

 

 

b) Dokumenty k rozšíreniu funkcionality RISSAM.výkazy o spracovanie údajov pre KÚZ obce/mesta 

1. Formulár F162 a vysvetlivky na jeho vyplnenie, kontrola údajov o organizáciách v KC obce/mesta 

2. Formulár vzájomných vzťahov v rámci KC obce/mesta v RISSAM.výkazy       

 

 3. Konsolidačné tabuľky pre KÚZ obce/mesta v RISSAM.výkazy   

 

 4. Konsolidačné operácie pre KÚZ obce/mesta v RISSAM.výkazy    

 

5. Ostatné dokumenty   

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Účtovná konsolidácia vo verejnej správe
  4. Dokumenty pre subjekty územnej samosprávy používajúce IS RISSAM.výkazy

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.