Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

September 2019

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2019 30.09.2019 27.09.2019 26.09.2019 25.09.2019 24.09.2019 23.09.2019 20.09.2019 19.09.2019 18.09.2019 17.09.2019 16.09.2019 13.09.2019 12.09.2019 11.09.2019 10.09.2019 09.09.2019 06.09.2019 05.09.2019 04.09.2019 03.09.2019 02.09.2019
Príjmy spolu 15 497 654 10 455 484 10 344 379 10 243 461 9 740 059 9 492 973 9 392 025 9 306 579 9 728 105 9 734 429 9 734 512 9 704 683 9 645 951 9 621 567 9 578 494 9 545 431 9 492 894 9 429 745 9 401 458 9 378 004 9 359 193 9 330 516
v tom:                                            
1. daňové 12 464 557 8 794 797 8 690 308 8 629 347 8 140 452 7 898 521 7 799 987 7 716 406 8 161 732 8 170 514 8 171 764 8 144 262 8 102 851 8 079 116 8 056 094 8 024 039 7 974 534 7 916 472 7 888 982 7 866 689 7 849 903 7 822 304
z toho:                                            
daň z príjmov FO -16 794 -113 281 -120 883 -125 772 -130 015 -134 195 -138 169 -141 119 114 296 110 910 107 600 101 320 83 978 55 374 34 024 9 779 -28 531 -56 635 -79 341 -92 113 -100 303 -107 057
daň z príjmov PO 2 773 291 2 096 013 2 026 407 1 993 805 1 965 005 1 946 492 1 933 559 1 928 716 1 925 079 1 921 799 1 919 576 1 915 873 1 911 289 1 909 359 1 910 995 1 909 128 1 905 562 1 902 184 1 900 923 1 899 746 1 897 882 1 888 983
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou 235 639 191 524 191 031 190 724 190 543 190 377 190 271 190 194 189 883 189 805 189 507 188 621 186 992 184 131 182 871 182 036 181 380 180 585 180 128 179 304 178 895 178 460
DPH 6 629 455 4 691 716 4 668 218 4 647 994 4 277 448 4 166 428 4 093 580 4 021 831 4 215 955 4 232 237 4 239 960 4 223 545 4 206 196 4 216 713 4 216 771 4 212 149 4 205 614 4 180 142 4 177 362 4 170 475 4 165 143 4 154 794
spotrebné dane 2 417 198 1 745 426 1 744 408 1 742 895 1 659 290 1 552 319 1 544 284 1 540 679 1 540 678 1 540 167 1 539 721 1 539 654 1 539 317 1 538 832 1 538 686 1 538 450 1 538 191 1 538 034 1 537 923 1 537 417 1 536 566 1 535 810
2. nedaňové 1 331 345 707 434 704 902 703 283 699 776 694 621 693 288 691 422 667 622 665 164 663 997 663 244 662 741 662 093 659 670 658 661 657 984 656 634 655 836 654 839 652 815 651 737
3. granty a transfery 1 701 752 953 253 949 169 910 831 899 831 899 831 898 751 898 751 898 751 898 751 898 751 897 177 880 359 880 359 862 730 862 730 860 375 856 639 856 639 856 475 856 475 856 475
z toho:                                            
príjmy z rozpočtu EU 1 665 041 953 162 949 079 910 742 899 742 899 742 898 662 898 662 898 662 898 662 898 662 897 093 880 275 880 275 862 647 862 647 860 294 856 558 856 558 856 406 856 406 856 406
Výdavky spolu 17 538 901 12 296 333 12 262 142 12 178 047 12 162 744 11 995 680 11 961 007 11 948 270 11 886 260 11 873 322 11 864 872 11 852 448 11 761 852 11 711 656 11 676 299 11 647 935 11 531 446 11 415 653 11 367 699 11 336 371 11 245 124 11 139 236
v tom:                                            
bežné výdavky 15 250 323 10 450 879 10 420 839 10 409 404 10 404 072 10 353 449 10 330 690 10 317 336 10 262 955 10 255 647 10 249 482 10 241 345 10 153 242 10 109 937 10 081 456 10 058 262 9 950 086 9 850 170 9 813 519 9 797 992 9 709 170 9 612 320
kapitálové výdavky 2 288 578 1 845 454 1 841 303 1 768 644 1 758 672 1 642 230 1 630 318 1 630 934 1 623 304 1 617 675 1 615 390 1 611 103 1 608 610 1 601 719 1 594 843 1 589 672 1 581 360 1 565 483 1 554 179 1 538 380 1 535 954 1 526 916
Schodok/Prebytok -2 041 247 -1 840 849 -1 917 763 -1 934 586 -2 422 685 -2 502 706 -2 568 982 -2 641 690 -2 158 155 -2 138 893 -2 130 361 -2 147 765 -2 115 901 -2 090 089 -2 097 805 -2 102 504 -2 038 552 -1 985 908 -1 966 241 -1 958 368 -1 885 931 -1 808 720

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2019
  5. September 2019

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.