Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Október 2019

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2019 31.10.2019 30.10.2019 29.10.2019 28.10.2019 25.10.2019 24.10.2019 23.10.2019 22.10.2019 21.10.2019 18.10.2019 17.10.2019 16.10.2019 15.10.2019 14.10.2019 11.10.2019 10.10.2019 09.10.2019 08.10.2019 07.10.2019 04.10.2019 03.10.2019 02.10.2019 01.10.2019
Príjmy spolu 15 497 654 12 125 559 12 040 865 11 993 060 11 951 537 11 458 264 11 187 765 11 134 517 11 137 890 11 094 956 10 985 609 11 266 752 11 244 929 11 226 614 10 885 763 10 843 163 10 779 527 10 735 997 10 697 137 10 655 768 10 618 104 10 593 728 10 568 803 10 532 675
v tom:                                                
1. daňové 12 464 557 10 003 640 9 921 867 9 874 932 9 836 257 9 350 599 9 092 350 9 043 190 9 055 807 9 017 191 8 946 323 9 229 217 9 207 994 9 191 195 9 165 445 9 124 364 9 074 341 9 031 446 8 993 313 8 962 566 8 926 967 8 904 165 8 883 512 8 863 505
z toho:                                                
daň z príjmov FO -16 794 -106 610 -112 632 -116 996 -120 737 -123 851 -128 622 -130 295 -132 406 -135 084 -138 141 117 440 114 533 106 372 79 818 57 148 23 306 -11 503 -42 158 -61 075 -74 460 -89 658 -97 570 -103 060
daň z príjmov PO 2 773 291 2 313 821 2 254 741 2 229 841 2 216 118 2 197 006 2 177 105 2 167 032 2 161 470 2 154 674 2 152 401 2 152 177 2 152 100 2 149 105 2 147 065 2 146 199 2 150 355 2 148 378 2 148 074 2 146 340 2 145 038 2 143 088 2 141 172 2 136 913
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou 235 639 204 746 204 530 204 366 204 182 204 025 203 930 203 799 203 646 203 603 203 261 203 146 203 096 202 352 199 483 197 197 196 113 194 531 194 101 193 550 193 220 192 654 192 265 191 837
DPH 6 629 455 5 432 105 5 425 401 5 411 187 5 391 025 5 009 661 4 872 402 4 855 859 4 877 423 4 849 252 4 784 337 4 812 569 4 797 519 4 793 163 4 800 060 4 786 257 4 769 331 4 765 127 4 759 122 4 749 814 4 729 605 4 725 234 4 715 301 4 706 131
spotrebné dane 2 417 198 1 947 606 1 946 994 1 946 576 1 946 508 1 867 400 1 772 472 1 752 103 1 751 268 1 750 570 1 750 448 1 750 384 1 749 624 1 749 334 1 748 443 1 747 362 1 747 139 1 747 079 1 746 655 1 746 581 1 746 397 1 745 988 1 745 725 1 745 451
2. nedaňové 1 331 345 1 082 286 1 079 365 1 078 494 1 076 570 1 075 146 1 069 031 1 065 592 1 061 520 1 057 202 1 030 469 1 028 717 1 028 118 1 026 603 723 474 722 564 721 714 721 078 720 351 719 055 716 990 715 593 712 210 707 928
3. granty a transfery 1 701 752 1 039 633 1 039 633 1 039 633 1 038 711 1 032 518 1 026 384 1 025 735 1 020 563 1 020 563 1 008 818 1 008 818 1 008 817 1 008 817 996 844 996 235 983 473 983 473 983 473 974 147 974 147 973 970 973 082 961 242
z toho:                                                
príjmy z rozpočtu EU 1 665 041 1 039 531 1 039 531 1 039 531 1 038 608 1 032 415 1 026 282 1 025 632 1 020 469 1 020 469 1 008 724 1 008 724 1 008 724 1 008 724 996 751 996 143 983 381 983 381 983 381 974 055 974 055 973 878 972 990 961 152
Výdavky spolu 17 538 901 13 724 313 13 585 417 13 552 955 13 530 575 13 498 475 13 464 595 13 429 505 13 422 261 13 407 504 13 389 002 13 311 458 13 298 401 13 196 233 13 150 335 13 121 762 13 078 096 12 996 196 12 844 466 12 792 673 12 750 711 12 731 227 12 605 795 12 542 503
v tom:                                                
bežné výdavky 15 250 323 11 672 565 11 543 154 11 528 289 11 510 524 11 488 416 11 470 360 11 453 607 11 439 627 11 432 679 11 421 440 11 360 520 11 351 384 11 257 638 11 213 290 11 191 941 11 152 506 11 098 561 10 955 995 10 907 940 10 886 757 10 869 799 10 747 019 10 688 460
kapitálové výdavky 2 288 578 2 051 749 2 042 263 2 024 666 2 020 051 2 010 059 1 994 234 1 975 898 1 982 635 1 974 826 1 967 562 1 950 938 1 947 017 1 938 595 1 937 045 1 929 821 1 925 591 1 897 635 1 888 470 1 884 733 1 863 954 1 861 429 1 858 776 1 854 044
Schodok/Prebytok -2 041 247 -1 598 754 -1 544 552 -1 559 895 -1 579 038 -2 040 211 -2 276 829 -2 294 989 -2 284 371 -2 312 548 -2 403 393 -2 044 706 -2 053 472 -1 969 619 -2 264 572 -2 278 599 -2 298 569 -2 260 199 -2 147 328 -2 136 905 -2 132 606 -2 137 500 -2 036 992 -2 009 829

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2019
  5. Október 2019

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.