Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

November 2019

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2019 30.11.2019 28.11.2019 27.11.2019 26.11.2019 25.11.2019 22.11.2019 21.11.2019 20.11.2019 19.11.2019 18.11.2019 15.11.2019 14.11.2019 13.11.2019 12.11.2019 11.11.2019 08.11.2019 07.11.2019 06.11.2019 05.11.2019 04.11.2019
Príjmy spolu 15 497 654 13 492 665 13 431 626 13 397 371 13 350 326 12 785 328 12 308 858 12 554 158 12 566 389 12 787 587 12 730 199 12 684 021 12 681 671 12 624 258 12 535 507 12 487 288 12 409 282 12 365 883 12 333 498 12 283 911 12 176 569
v tom:                                          
1. daňové 12 464 557 11 079 930 11 027 046 10 994 426 10 950 824 10 386 664 9 912 912 10 169 611 10 200 487 10 449 193 10 393 134 10 356 856 10 359 287 10 302 756 10 272 321 10 224 605 10 175 347 10 133 599 10 101 935 10 081 021 10 053 443
z toho:                                          
daň z príjmov FO -16 794 -114 804 -120 607 -124 494 -127 297 -131 662 -135 177 -137 432 -140 502 121 914 117 767 106 378 88 530 68 419 45 331 19 729 -14 025 -54 496 -77 596 -90 515 -100 038
daň z príjmov PO 2 773 291 2 473 251 2 436 820 2 417 048 2 399 619 2 376 632 2 366 804 2 358 682 2 353 417 2 350 004 2 347 735 2 344 879 2 343 241 2 341 658 2 339 764 2 337 138 2 336 006 2 337 907 2 337 360 2 336 619 2 334 182
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou 235 639 219 366 219 077 218 825 218 695 218 519 218 333 218 106 217 971 217 801 217 664 215 774 213 433 210 687 210 049 208 021 207 481 206 955 206 474 205 891 205 284
DPH 6 629 455 6 116 886 6 107 422 6 100 508 6 081 081 5 632 383 5 284 275 5 560 215 5 601 696 5 591 841 5 542 670 5 522 846 5 547 508 5 515 777 5 511 273 5 496 638 5 483 179 5 480 778 5 473 990 5 467 733 5 453 026
spotrebné dane 2 417 198 2 164 920 2 164 889 2 163 599 2 160 298 2 072 936 1 961 135 1 952 694 1 950 779 1 950 653 1 950 502 1 950 298 1 950 106 1 949 937 1 949 784 1 949 129 1 948 966 1 948 881 1 948 309 1 947 980 1 947 821
2. nedaňové 1 331 345 1 137 984 1 135 130 1 133 495 1 130 063 1 129 320 1 128 331 1 119 114 1 117 238 1 094 837 1 093 508 1 091 762 1 090 281 1 089 399 1 088 608 1 088 106 1 087 194 1 086 441 1 085 720 1 084 292 1 083 136
3. granty a transfery 1 701 752 1 274 752 1 269 450 1 269 450 1 269 440 1 269 344 1 267 615 1 265 433 1 248 664 1 243 557 1 243 557 1 235 404 1 232 103 1 232 103 1 174 578 1 174 578 1 146 741 1 145 843 1 145 843 1 118 598 1 039 990
z toho:                                          
príjmy z rozpočtu EU 1 665 041 1 274 623 1 269 322 1 269 322 1 269 322 1 269 228 1 267 499 1 265 316 1 248 547 1 243 443 1 243 443 1 235 296 1 231 996 1 231 996 1 174 474 1 174 474 1 146 637 1 145 739 1 145 739 1 118 494 1 039 887
Výdavky spolu 17 538 901 15 303 023 15 194 706 15 167 144 15 149 113 15 121 932 14 902 084 14 876 859 14 841 549 14 722 592 14 703 358 14 656 022 14 567 410 14 505 718 14 443 061 14 420 872 14 331 556 14 200 619 14 094 878 14 063 701 13 924 786
v tom:                                          
bežné výdavky 15 250 323 12 961 854 12 866 591 12 853 207 12 845 428 12 838 431 12 640 071 12 631 635 12 618 482 12 517 445 12 508 511 12 494 892 12 417 395 12 366 916 12 325 857 12 316 215 12 237 975 12 114 924 12 016 302 11 994 803 11 867 848
kapitálové výdavky 2 288 578 2 341 169 2 328 115 2 313 936 2 303 685 2 283 501 2 262 013 2 245 224 2 223 067 2 205 147 2 194 847 2 161 130 2 150 015 2 138 802 2 117 204 2 104 657 2 093 581 2 085 695 2 078 575 2 068 898 2 056 939
Schodok/Prebytok -2 041 247 -1 810 358 -1 763 080 -1 769 773 -1 798 787 -2 336 603 -2 593 227 -2 322 702 -2 275 160 -1 935 004 -1 973 159 -1 972 001 -1 885 739 -1 881 460 -1 907 555 -1 933 584 -1 922 274 -1 834 736 -1 761 379 -1 779 790 -1 748 218

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2019
  5. November 2019

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.