Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Marec 2019

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2019 31.03.2019 28.03.2019 27.03.2019 26.03.2019 25.03.2019 22.03.2019 21.03.2019 20.03.2019 19.03.2019 18.03.2019 15.03.2019 14.03.2019 13.03.2019 12.03.2019 11.03.2019 08.03.2019 07.03.2019 06.03.2019 05.03.2019 04.03.2019 01.03.2019
Príjmy spolu 15 497 654 3 077 587 2 991 677 2 896 413 3 063 696 2 542 989 2 190 003 2 332 123 2 291 786 2 491 927 2 384 137 2 347 009 2 325 317 2 214 625 2 181 219 2 144 361 2 097 549 2 058 847 2 025 100 2 000 881 1 978 740 1 954 390
v tom:                                            
1. daňové 12 464 557 2 745 678 2 665 904 2 572 644 2 748 623 2 228 997 1 878 455 2 021 917 1 991 308 2 208 361 2 141 963 2 109 615 2 088 788 2 056 240 2 023 867 1 988 395 1 946 833 1 909 086 1 878 857 1 857 465 1 836 124 1 812 229
z toho:                                            
daň z príjmov FO -16 794 -107 525 -89 533 -101 570 -111 977 -122 460 -129 880 -135 185 -139 995 98 428 91 787 80 454 65 759 49 075 33 333 13 254 -13 545 -41 266 -59 828 -72 300 -79 952 -84 952
daň z príjmov PO 2 773 291 730 448 644 894 576 650 539 018 495 297 476 626 464 982 455 579 444 264 435 830 430 421 424 654 419 657 414 728 410 453 407 225 404 076 401 342 398 081 395 513 392 006
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou 235 639 94 585 94 241 93 734 93 515 92 873 92 658 92 424 92 317 92 026 91 898 90 930 88 484 86 462 84 633 84 083 83 718 76 961 76 593 76 045 75 808 75 458
DPH 6 629 455 1 418 556 1 408 756 1 397 629 1 622 997 1 251 329 1 015 134 1 180 019 1 165 274 1 156 398 1 105 983 1 092 026 1 094 488 1 086 166 1 077 754 1 069 010 1 058 490 1 058 649 1 050 615 1 046 032 1 035 732 1 020 985
spotrebné dane 2 417 198 527 263 527 267 527 207 527 060 435 313 348 071 344 301 343 056 342 531 342 090 341 670 341 479 341 209 339 973 339 609 339 252 339 024 338 726 338 421 338 047 338 016
2. nedaňové 1 331 345 154 959 151 684 149 849 146 620 145 834 143 400 142 506 134 340 117 449 116 853 113 338 112 491 111 727 111 009 110 046 109 381 108 426 107 492 106 816 106 015 105 561
3. granty a transfery 1 701 752 176 949 174 088 173 920 168 453 168 158 168 148 167 700 166 138 166 117 125 321 124 056 124 038 46 658 46 343 45 919 41 335 41 335 38 751 36 601 36 601 36 600
z toho:                                            
príjmy z rozpočtu EU 1 665 041 176 924 174 063 173 897 168 430 168 135 168 125 167 677 166 118 166 097 125 301 124 040 124 021 46 643 46 330 45 906 41 325 41 325 38 741 36 591 36 591 36 591
Výdavky spolu 17 538 901 4 243 184 4 123 907 4 086 365 4 071 903 4 062 985 4 053 614 4 033 934 4 024 029 3 969 103 3 954 680 3 943 410 3 855 350 3 807 366 3 775 486 3 243 461 3 165 854 3 048 163 2 978 396 2 963 991 2 863 846 2 752 878
v tom:                                            
bežné výdavky 15 250 323 3 603 159 3 491 457 3 465 505 3 453 247 3 441 948 3 433 507 3 420 633 3 412 410 3 363 019 3 352 236 3 343 377 3 266 527 3 220 062 3 189 667 3 113 566 3 037 596 2 922 358 2 854 850 2 839 527 2 750 125 2 642 991
kapitálové výdavky 2 288 578 640 025 632 450 620 860 618 656 621 037 620 107 613 301 611 619 606 084 602 444 600 033 588 822 587 303 585 818 129 895 128 257 125 805 123 546 124 465 113 721 109 886
Schodok/Prebytok -2 041 247 -1 165 597 -1 132 230 -1 189 951 -1 008 207 -1 519 996 -1 863 610 -1 701 811 -1 732 243 -1 477 176 -1 570 543 -1 596 402 -1 530 033 -1 592 740 -1 594 267 -1 099 100 -1 068 304 -989 316 -953 297 -963 110 -885 106 -798 487

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2019
  5. Marec 2019

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.