Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Máj 2019

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2019 31.05.2019 30.05.2019 29.05.2019 28.05.2019 27.05.2019 24.05.2019 23.05.2019 22.05.2019 21.05.2019 20.05.2019 17.05.2019 16.05.2019 15.05.2019 14.05.2019 13.05.2019 10.05.2019 09.05.2019 07.05.2019 06.05.2019 03.05.2019 02.05.2019
Príjmy spolu 15 497 654 5 425 916 5 347 565 5 305 880 5 261 012 4 834 021 4 489 412 4 619 623 4 612 763 4 573 798 4 508 102 4 640 218 4 691 469 4 674 769 4 633 802 4 590 889 4 530 308 4 491 484 4 447 137 4 425 112 4 396 649 4 381 690
v tom:                                            
1. daňové 12 464 557 4 662 338 4 604 470 4 564 490 4 522 680 4 098 951 3 758 338 3 892 885 3 904 192 3 869 557 3 805 080 3 959 529 4 012 893 3 997 317 4 000 452 3 959 355 3 907 166 3 870 664 3 830 438 3 809 832 3 790 262 3 780 655
z toho:                                            
daň z príjmov FO -16 794 -142 188 -147 192 -150 122 -153 079 -156 164 -159 789 -163 185 -164 578 -166 011 -168 702 861 -2 702 -9 383 -31 653 -61 009 -93 111 -137 410 -171 698 -188 762 -195 422 -198 854
daň z príjmov PO 2 773 291 1 052 454 1 011 116 987 322 973 511 950 675 974 085 967 246 959 743 956 348 954 659 952 120 953 542 949 824 949 122 948 647 948 975 963 692 968 515 975 999 980 752 988 896
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou 235 639 121 938 121 199 121 056 120 943 120 764 120 655 120 550 120 458 120 314 119 923 119 781 119 469 117 894 114 847 112 211 111 433 110 668 109 583 108 503 108 049 107 477
DPH 6 629 455 2 591 349 2 581 441 2 568 971 2 545 121 2 219 314 1 955 717 2 120 965 2 145 557 2 117 561 2 058 420 2 046 585 2 102 765 2 099 759 2 129 291 2 121 945 2 104 681 2 099 089 2 089 786 2 080 330 2 063 628 2 052 371
spotrebné dane 2 417 198 916 520 916 500 916 527 916 072 844 863 748 639 728 623 724 552 723 066 722 619 722 190 721 972 721 452 721 319 720 270 719 959 719 601 719 401 719 041 718 766 716 501
2. nedaňové 1 331 345 333 776 331 296 329 693 326 680 323 419 321 555 317 219 314 798 310 468 309 888 287 556 287 028 285 904 285 046 283 637 283 210 281 790 279 919 279 057 277 947 276 307
3. granty a transfery 1 701 752 429 802 411 799 411 698 411 652 411 651 409 519 409 518 393 773 393 773 393 133 393 133 391 548 391 548 348 305 347 896 339 932 339 031 336 779 336 223 328 440 324 728
z toho:                                            
príjmy z rozpočtu EU 1 665 041 429 759 411 755 411 654 411 609 411 609 409 479 409 479 393 734 393 734 393 095 393 095 391 511 391 511 348 268 347 860 339 896 338 996 336 746 336 191 328 408 324 696
Výdavky spolu 17 538 901 6 950 385 6 800 492 6 758 279 6 718 001 6 705 817 6 685 326 6 670 005 6 654 362 6 632 461 6 618 279 6 562 957 6 473 354 6 379 468 6 333 428 6 307 540 6 266 326 6 156 980 6 038 527 5 982 903 5 934 485 5 765 507
v tom:                                            
bežné výdavky 15 250 323 5 955 290 5 808 299 5 800 442 5 791 554 5 783 105 5 767 659 5 758 619 5 747 337 5 731 525 5 719 519 5 669 631 5 641 992 5 554 686 5 515 886 5 499 963 5 460 556 5 354 164 5 244 278 5 189 034 5 149 551 4 984 042
kapitálové výdavky 2 288 578 995 095 992 193 957 837 926 448 922 712 917 667 911 386 907 025 900 936 898 760 893 326 831 363 824 783 817 542 807 577 805 770 802 817 794 248 793 868 784 934 781 466
Schodok/Prebytok -2 041 247 -1 524 469 -1 452 927 -1 452 399 -1 456 989 -1 871 796 -2 195 914 -2 050 382 -2 041 599 -2 058 663 -2 110 178 -1 922 739 -1 781 886 -1 704 699 -1 699 626 -1 716 651 -1 736 018 -1 665 496 -1 591 390 -1 557 791 -1 537 836 -1 383 817

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2019
  5. Máj 2019

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.