Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Júl 2019

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2019 31.07.2019 30.07.2019 29.07.2019 26.07.2019 25.07.2019 24.07.2019 23.07.2019 22.07.2019 19.07.2019 18.07.2019 17.07.2019 16.07.2019 15.07.2019 12.07.2019 11.07.2019 10.07.2019 09.07.2019 08.07.2019 04.07.2019 03.07.2019 02.07.2019 01.07.2019
Príjmy spolu 15 497 654 8 144 154 8 049 051 7 994 495 7 928 721 7 439 164 7 288 280 7 277 429 7 197 754 7 115 010 7 469 420 7 457 622 7 400 325 7 403 349 7 358 494 7 310 997 7 267 323 7 249 463 7 189 726 7 147 441 7 096 914 7 065 881 6 910 043
v tom:                                              
1. daňové 12 464 557 6 920 600 6 832 616 6 782 964 6 731 849 6 243 360 6 103 034 6 101 400 6 023 551 5 975 322 6 335 106 6 323 763 6 323 830 6 338 829 6 295 198 6 263 937 6 228 708 6 215 206 6 166 766 6 126 643 6 082 071 6 053 815 5 928 703
z toho:                                              
daň z príjmov FO -16 794 -101 008 -106 980 -110 789 -112 741 -111 977 -114 895 -116 826 -117 001 -116 607 165 927 163 725 159 607 147 254 123 169 95 229 60 947 27 306 -6 867 -24 974 -46 906 -57 573 -70 711
daň z príjmov PO 2 773 291 1 706 885 1 641 825 1 612 379 1 593 905 1 565 913 1 555 742 1 546 220 1 533 213 1 538 592 1 540 645 1 544 826 1 555 201 1 575 298 1 582 140 1 586 264 1 593 860 1 620 657 1 618 188 1 616 299 1 608 913 1 597 928 1 506 528
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou 235 639 157 522 157 364 157 181 156 811 156 353 156 399 156 245 156 064 155 953 155 763 155 587 155 500 153 699 151 305 149 371 146 096 145 426 144 246 143 208 142 577 142 118 141 385
DPH 6 629 455 3 675 808 3 668 386 3 652 930 3 624 660 3 247 575 3 219 995 3 243 284 3 179 789 3 128 088 3 204 755 3 192 644 3 188 960 3 198 514 3 175 125 3 171 866 3 167 324 3 161 890 3 152 660 3 136 218 3 122 169 3 116 266 3 099 748
spotrebné dane 2 417 198 1 317 761 1 317 746 1 317 783 1 317 233 1 235 433 1 137 909 1 124 923 1 123 482 1 123 122 1 122 035 1 121 526 1 119 332 1 119 060 1 118 995 1 118 827 1 118 350 1 118 122 1 117 017 1 116 802 1 116 438 1 116 481 1 115 239
2. nedaňové 1 331 345 508 923 505 202 500 298 499 104 498 036 493 144 489 654 489 041 465 362 460 312 459 856 459 141 456 480 455 256 454 074 453 424 452 857 451 805 449 643 443 688 443 005 441 825
3. granty a transfery 1 701 752 714 631 711 233 711 233 697 768 697 768 692 102 686 375 685 162 674 326 674 002 674 002 617 354 608 040 608 040 592 986 585 191 581 400 571 155 571 154 571 154 569 061 539 515
z toho:                                              
príjmy z rozpočtu EU 1 665 041 714 563 711 164 711 164 697 707 697 707 692 041 686 314 685 103 674 266 673 942 673 942 617 295 607 981 607 981 592 928 585 134 581 343 571 098 571 098 571 098 569 005 539 459
Výdavky spolu 17 538 901 9 570 799 9 501 284 9 488 132 9 468 710 9 450 927 9 438 517 9 416 165 9 398 487 9 361 219 9 289 681 9 249 504 9 235 433 9 137 138 9 081 071 9 040 036 8 923 954 8 857 679 8 757 210 8 723 804 8 683 809 8 597 441 8 492 795
v tom:                                              
bežné výdavky 15 250 323 8 270 344 8 208 569 8 201 047 8 186 875 8 174 725 8 165 417 8 154 250 8 144 806 8 122 024 8 056 832 8 035 386 8 029 555 7 936 732 7 886 435 7 857 714 7 762 592 7 700 023 7 600 864 7 568 446 7 533 315 7 449 845 7 349 749
kapitálové výdavky 2 288 578 1 300 455 1 292 715 1 287 085 1 281 835 1 276 202 1 273 100 1 261 915 1 253 682 1 239 195 1 232 849 1 214 118 1 205 879 1 200 406 1 194 636 1 182 322 1 161 363 1 157 655 1 156 347 1 155 358 1 150 494 1 147 597 1 143 046
Schodok/Prebytok -2 041 247 -1 426 644 -1 452 234 -1 493 638 -1 539 989 -2 011 763 -2 150 237 -2 138 736 -2 200 734 -2 246 209 -1 820 261 -1 791 882 -1 835 108 -1 733 789 -1 722 577 -1 729 038 -1 656 631 -1 608 216 -1 567 484 -1 576 363 -1 586 895 -1 531 560 -1 582 752

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2019
  5. Júl 2019

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.