Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Január 2019

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2019 31.01.2019 30.01.2019 29.01.2019 28.01.2019 25.01.2019 24.01.2019 23.01.2019 22.01.2019 21.01.2019 18.01.2019 17.01.2019 16.01.2019 15.01.2019 14.01.2019 11.01.2019 10.01.2019 09.01.2019 08.01.2019 07.01.2019 04.01.2019 03.01.2019 02.01.2019
Príjmy spolu 15 497 654 1 069 153 984 852 907 878 839 947 227 608 9 720 -93 219 -152 899 -204 412 -273 232 368 722 349 545 329 374 302 465 261 605 230 332 179 355 145 783 115 926 76 387 54 567 36 192
v tom:                                              
1. daňové 12 464 557 1 010 244 930 704 855 908 796 085 184 282 -32 111 -133 825 -189 567 -225 844 -289 809 352 671 337 532 320 707 296 392 256 277 225 587 175 128 142 666 113 390 75 261 53 805 36 025
z toho:                                              
daň z príjmov FO -16 794 -56 697 -64 574 -69 203 -73 530 -82 453 -87 512 -89 916 -91 842 -95 975 -100 055 231 873 227 145 217 010 186 542 161 132 126 367 91 111 65 685 48 297 26 809 13 221 5 436
daň z príjmov PO 2 773 291 171 263 122 021 99 939 85 173 63 066 46 389 39 498 34 720 30 717 28 839 26 404 24 948 23 453 22 747 21 576 21 782 20 205 19 135 17 843 16 214 14 479 12 258
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou 235 639 65 459 65 248 36 035 35 678 35 501 35 246 35 022 34 915 34 333 34 243 34 091 33 650 31 756 26 183 21 276 20 248 12 967 12 262 11 364 10 994 10 212 9 860
DPH 6 629 455 602 918 591 958 580 402 547 714 45 512 -59 870 -144 246 -185 261 -209 886 -265 877 48 222 40 633 38 903 52 292 44 373 51 680 46 022 41 401 32 180 18 529 13 580 6 872
spotrebné dane 2 417 198 181 097 180 829 180 810 179 125 104 102 17 224 11 223 4 742 3 665 2 879 2 819 2 712 1 811 1 625 1 552 1 454 1 369 1 122 1 023 978 959 568
2. nedaňové 1 331 345 50 762 47 170 44 992 43 835 43 300 41 805 40 580 36 642 21 407 16 550 16 025 11 959 8 618 6 072 5 327 4 744 4 227 3 117 2 536 1 126 762 167
3. granty a transfery 1 701 752 8 147 6 978 6 979 27 26 26 26 26 26 26 26 54 50 1 1 1 0 0 0 0 0 0
z toho:                                              
príjmy z rozpočtu EU 1 665 041 8 145 6 974 6 974 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 17 538 901 934 740 712 926 689 224 682 115 634 429 610 358 596 556 589 061 585 436 568 827 527 716 510 641 428 949 376 921 328 152 317 805 287 326 266 675 238 653 224 066 192 620 190 438
v tom:                                              
bežné výdavky 15 250 323 907 334 686 022 664 339 657 429 612 409 590 520 576 773 569 580 566 221 552 968 511 890 495 048 415 660 372 249 325 876 315 566 286 587 265 955 237 936 223 533 192 518 190 335
kapitálové výdavky 2 288 578 27 406 26 904 24 885 24 686 22 020 19 838 19 783 19 481 19 215 15 860 15 826 15 593 13 289 4 672 2 276 2 239 739 720 717 532 103 103
Schodok/Prebytok -2 041 247 134 414 271 927 218 654 157 832 -406 821 -600 638 -689 774 -741 960 -789 848 -842 060 -158 994 -161 095 -99 575 -74 455 -66 546 -87 474 -107 971 -120 892 -122 728 -147 679 -138 054 -154 246

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2019
  5. Január 2019

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.