Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

December 2019

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2019 31.12.2019 30.12.2019 27.12.2019 23.12.2019 20.12.2019 19.12.2019 18.12.2019 17.12.2019 16.12.2019 13.12.2019 12.12.2019 11.12.2019 10.12.2019 09.12.2019 06.12.2019 05.12.2019 04.12.2019 03.12.2019 02.12.2019
Príjmy spolu 15 497 654 15 825 535 15 740 693 15 376 723 14 930 587 14 748 347 15 049 006 14 954 944 14 407 430 14 297 659 14 078 836 14 031 217 13 953 051 13 865 619 13 793 571 13 736 867 13 678 875 13 641 061 13 614 812 13 580 130
v tom:                                        
1. daňové 12 464 557 12 336 357 12 254 478 11 961 768 11 546 926 11 408 789 11 741 980 11 651 552 11 611 960 11 573 126 11 523 375 11 514 894 11 477 246 11 415 720 11 348 146 11 298 294 11 253 059 11 215 935 11 190 271 11 157 041
z toho:                                        
daň z príjmov FO -16 794 -7 415 -17 052 -25 167 -31 601 -39 649 211 212 206 183 200 004 190 804 166 389 132 306 106 387 58 241 6 773 -29 881 -60 118 -86 491 -98 665 -107 633
daň z príjmov PO 2 773 291 2 757 161 2 707 907 2 667 134 2 644 925 2 608 795 2 590 351 2 579 259 2 565 115 2 555 571 2 552 120 2 548 112 2 544 427 2 539 567 2 535 596 2 534 012 2 531 960 2 530 760 2 528 678 2 520 418
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou 235 639 245 887 245 509 245 234 244 423 239 328 238 867 238 303 237 894 236 605 234 894 232 926 231 433 230 474 229 600 228 664 222 067 221 253 220 657 219 885
DPH 6 629 455 6 742 601 6 723 440 6 545 569 6 253 832 6 191 996 6 300 975 6 229 764 6 212 025 6 194 200 6 174 602 6 206 748 6 202 523 6 195 796 6 187 028 6 176 547 6 170 695 6 162 488 6 151 982 6 137 814
spotrebné dane 2 417 198 2 357 981 2 357 381 2 294 182 2 202 636 2 178 904 2 172 794 2 170 932 2 170 605 2 170 118 2 169 823 2 169 489 2 169 450 2 168 872 2 166 634 2 166 615 2 166 315 2 166 072 2 165 975 2 165 349
2. nedaňové 1 331 345 1 327 603 1 324 640 1 253 380 1 249 932 1 242 532 1 218 094 1 214 590 1 208 430 1 207 660 1 206 293 1 175 218 1 152 099 1 146 000 1 142 891 1 142 116 1 141 220 1 140 532 1 139 945 1 138 494
3. granty a transfery 1 701 752 2 161 575 2 161 575 2 161 575 2 133 728 2 097 027 2 088 932 2 088 802 1 587 040 1 516 873 1 349 168 1 341 104 1 323 706 1 303 899 1 302 534 1 296 457 1 284 596 1 284 595 1 284 595 1 284 595
z toho:                                        
príjmy z rozpočtu EU 1 665 041 2 126 921 2 126 921 2 126 921 2 099 074 2 062 373 2 065 465 2 065 335 1 586 909 1 516 741 1 349 038 1 340 975 1 323 577 1 303 770 1 302 405 1 296 329 1 284 467 1 284 467 1 284 467 1 284 467
Výdavky spolu 17 538 901 18 027 016 17 925 224 17 849 039 17 778 031 17 645 006 17 400 832 17 197 809 17 135 364 17 076 644 17 020 491 16 887 248 16 665 366 16 517 098 16 176 568 15 954 844 15 799 153 15 649 506 15 596 778 15 504 027
v tom:                                        
bežné výdavky 15 250 323 15 168 244 15 072 169 15 024 922 14 969 490 14 889 339 14 710 000 14 536 912 14 492 992 14 473 773 14 441 864 14 334 199 14 137 159 14 037 208 13 720 971 13 543 192 13 398 047 13 267 952 13 235 355 13 152 335
kapitálové výdavky 2 288 578 2 858 772 2 853 055 2 824 117 2 808 541 2 755 667 2 690 831 2 660 897 2 642 372 2 602 871 2 578 627 2 553 049 2 528 207 2 479 890 2 455 597 2 411 653 2 401 106 2 381 554 2 361 424 2 351 692
Schodok/Prebytok -2 041 247 -2 201 480 -2 184 531 -2 472 316 -2 847 444 -2 896 659 -2 351 825 -2 242 866 -2 727 934 -2 778 985 -2 941 655 -2 856 032 -2 712 315 -2 651 478 -2 382 997 -2 217 977 -2 120 278 -2 008 444 -1 981 967 -1 923 897

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2019
  5. December 2019

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.