Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

August 2019

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2019 31.08.2019 28.08.2019 27.08.2019 26.08.2019 23.08.2019 22.08.2019 21.08.2019 20.08.2019 19.08.2019 16.08.2019 15.08.2019 14.08.2019 13.08.2019 12.08.2019 09.08.2019 08.08.2019 07.08.2019 06.08.2019 05.08.2019 02.08.2019 01.08.2019
Príjmy spolu 15 497 654 9 259 597 9 187 000 9 076 501 8 649 169 8 219 856 8 344 773 8 420 765 8 389 428 8 597 125 8 537 032 8 563 700 8 551 484 8 488 725 8 459 041 8 409 666 8 368 495 8 304 172 8 278 737 8 256 521 8 231 713 8 223 215
v tom:                                            
1. daňové 12 464 557 7 761 272 7 709 907 7 653 326 7 249 373 6 829 130 6 961 985 7 045 457 7 021 359 7 268 586 7 210 695 7 238 360 7 226 533 7 189 322 7 160 703 7 119 021 7 078 375 7 045 426 7 023 290 7 002 151 6 977 919 6 969 974
z toho:                                            
daň z príjmov FO -16 794 -113 355 -119 449 -123 039 -128 145 -131 676 -134 099 -136 595 -139 886 127 657 123 694 116 264 98 129 73 638 51 599 28 137 -20 083 -45 695 -60 880 -77 896 -87 508 -94 733
daň z príjmov PO 2 773 291 1 858 171 1 826 311 1 796 325 1 775 370 1 760 579 1 751 966 1 746 525 1 741 632 1 738 330 1 735 943 1 737 112 1 734 862 1 731 656 1 732 513 1 729 057 1 743 050 1 742 343 1 740 030 1 742 400 1 742 017 1 740 396
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou 235 639 178 070 177 804 177 314 177 133 177 008 176 882 176 793 176 633 176 364 175 966 175 373 172 737 170 132 169 276 168 458 160 036 159 315 158 875 158 585 158 253 157 828
DPH 6 629 455 4 132 284 4 121 851 4 103 815 3 806 414 3 493 772 3 671 329 3 765 852 3 752 237 3 737 334 3 686 831 3 722 330 3 734 044 3 727 402 3 721 649 3 709 660 3 712 251 3 706 560 3 701 385 3 695 304 3 681 828 3 683 779
spotrebné dane 2 417 198 1 535 798 1 534 215 1 530 275 1 450 594 1 361 868 1 328 701 1 325 840 1 323 975 1 322 290 1 321 692 1 320 809 1 320 417 1 320 312 1 319 567 1 319 544 1 319 107 1 319 039 1 318 612 1 318 277 1 318 189 1 317 776
2. nedaňové 1 331 345 642 750 624 563 613 860 610 543 606 725 598 787 592 159 588 162 548 632 547 496 546 499 546 112 545 188 544 683 544 121 543 595 512 215 511 453 510 377 509 801 509 250
3. granty a transfery 1 701 752 855 575 852 530 809 315 789 253 784 001 784 001 783 148 779 908 779 908 778 841 778 841 778 839 754 215 753 656 746 524 746 524 746 532 743 994 743 993 743 993 743 992
z toho:                                            
príjmy z rozpočtu EU 1 665 041 855 506 852 461 809 245 789 184 783 934 783 934 783 081 779 841 779 841 778 774 778 774 778 774 754 150 753 592 746 460 746 460 746 460 743 922 743 922 743 922 743 922
Výdavky spolu 17 538 901 10 898 798 10 855 715 10 843 254 10 835 063 10 821 488 10 765 100 10 740 174 10 727 416 10 663 306 10 652 744 10 570 111 10 489 931 10 475 563 10 446 974 10 415 585 10 274 810 10 168 887 10 060 559 9 981 645 9 945 664 9 796 400
v tom:                                            
bežné výdavky 15 250 323 9 372 708 9 346 383 9 335 780 9 332 768 9 325 950 9 305 589 9 294 490 9 285 086 9 228 158 9 221 417 9 147 263 9 081 314 9 074 592 9 052 040 9 025 660 8 890 124 8 793 791 8 699 066 8 663 495 8 636 838 8 492 279
kapitálové výdavky 2 288 578 1 526 090 1 509 333 1 507 474 1 502 295 1 495 538 1 459 511 1 445 684 1 442 329 1 435 148 1 431 327 1 422 848 1 408 617 1 400 971 1 394 934 1 389 925 1 384 686 1 375 096 1 361 493 1 318 150 1 308 826 1 304 122
Schodok/Prebytok -2 041 247 -1 639 202 -1 668 716 -1 766 753 -2 185 894 -2 601 632 -2 420 327 -2 319 409 -2 337 987 -2 066 181 -2 115 712 -2 006 411 -1 938 447 -1 986 838 -1 987 933 -2 005 919 -1 906 315 -1 864 715 -1 781 822 -1 725 124 -1 713 951 -1 573 185

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2019
  5. August 2019

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.