Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Apríl 2019

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2019 30.04.2019 29.04.2019 26.04.2019 25.04.2019 24.04.2019 23.04.2019 18.04.2019 17.04.2019 16.04.2019 15.04.2019 12.04.2019 11.04.2019 10.04.2019 09.04.2019 08.04.2019 05.04.2019 04.04.2019 03.04.2019 02.04.2019 01.04.2019
Príjmy spolu 15 497 654 4 331 054 4 232 190 4 165 988 3 604 487 3 250 555 3 341 502 3 252 042 3 734 187 3 656 632 3 672 945 3 642 003 3 557 861 3 524 791 3 486 884 3 449 036 3 418 016 3 387 699 3 346 012 3 323 209 3 227 965
v tom:                                          
1. daňové 12 464 557 3 743 053 3 660 892 3 607 331 3 058 885 2 716 114 2 815 106 2 752 884 3 242 755 3 239 177 3 258 167 3 230 987 3 188 524 3 161 247 3 124 846 3 088 397 3 058 836 3 030 399 3 001 639 2 980 441 2 886 148
z toho:                                          
daň z príjmov FO -16 794 -196 635 -192 090 -184 834 -177 009 -169 964 -163 026 -157 196 112 484 113 555 106 571 88 582 66 032 43 022 13 307 -13 585 -30 971 -49 086 -61 207 -69 532 -85 209
daň z príjmov PO 2 773 291 963 126 906 634 876 909 859 775 853 338 854 698 858 796 869 846 876 434 889 348 899 498 910 504 911 649 912 260 912 737 911 684 909 785 905 343 900 649 834 949
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou 235 639 106 973 106 659 106 229 105 805 105 639 105 632 105 479 105 133 104 903 103 543 101 799 99 619 98 588 98 208 97 501 97 001 96 605 96 038 95 666 95 132
DPH 6 629 455 2 045 291 2 027 588 2 000 803 1 542 431 1 294 919 1 389 815 1 319 024 1 531 576 1 522 903 1 538 324 1 521 740 1 495 958 1 491 969 1 485 370 1 476 397 1 466 118 1 458 579 1 447 344 1 439 924 1 428 930
spotrebné dane 2 417 198 713 495 712 472 712 512 634 282 539 097 535 325 534 655 532 005 529 992 529 197 528 439 528 280 528 197 528 124 528 016 527 926 527 615 527 503 527 434 527 294
2. nedaňové 1 331 345 265 137 248 432 236 546 223 492 212 332 209 428 185 092 181 499 180 744 178 232 175 333 174 295 171 755 170 265 169 140 167 679 165 800 165 332 164 377 163 428
3. granty a transfery 1 701 752 322 865 322 865 322 111 322 111 322 109 316 969 314 066 309 933 236 711 236 545 235 682 195 042 191 789 191 773 191 499 191 500 191 500 179 041 178 390 178 390
z toho:                                          
príjmy z rozpočtu EU 1 665 041 322 834 322 834 322 079 322 079 322 079 316 938 314 036 309 904 236 681 236 516 235 654 195 014 191 762 191 748 191 474 191 474 191 474 179 016 178 365 178 365
Výdavky spolu 17 538 901 5 537 833 5 403 060 5 392 331 5 377 184 5 354 755 5 341 685 5 326 047 5 268 650 5 224 880 5 206 053 5 082 606 5 024 817 4 983 524 4 858 454 4 783 459 4 720 674 4 663 366 4 636 931 4 440 678 4 413 003
v tom:                                          
bežné výdavky 15 250 323 4 765 666 4 640 245 4 634 155 4 622 899 4 604 983 4 595 914 4 583 229 4 526 929 4 490 632 4 477 068 4 395 555 4 346 548 4 309 690 4 193 952 4 121 159 4 059 936 4 003 963 3 984 490 3 791 587 3 766 939
kapitálové výdavky 2 288 578 772 167 762 815 758 175 754 285 749 772 745 771 742 818 741 721 734 249 728 985 687 052 678 269 673 833 664 501 662 299 660 737 659 404 652 441 649 091 646 064
Schodok/Prebytok -2 041 247 -1 206 779 -1 170 871 -1 226 342 -1 772 697 -2 104 199 -2 000 183 -2 074 005 -1 534 463 -1 568 249 -1 533 108 -1 440 603 -1 466 956 -1 458 733 -1 371 570 -1 334 422 -1 302 658 -1 275 667 -1 290 919 -1 117 470 -1 185 038

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2019
  5. Apríl 2019

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.