Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Manuál č. 4/2010-M pre vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov v systéme ITMS a ISUF

Postup vysporiadania finančných vzťahov upravuje § 28 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. V zmysle platného znenia citovaného zákona je možné vysporiadať finančné vzťahy jedným z nasledovných spôsobov:

Manuál 4/2010-M popisuje postup v informačných systémoch ITMS a ISUF vo väzbe na účtovníctvo pri vysporiadaní finančných vzťahov formou vzájomného započítania pohľadávok z príspevku alebo jeho časti. Vo všeobecnosti je v súlade so zákonom č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov podľa typu vrátení finančných prostriedkov možné započítať:

Hlavným cieľom manuálu pre vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov v systéme ITMS a ISUF je popísať proces spracovania žiadosti o platbu a oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, v rámci ktorých dochádza k vzájomnému započítaniu pohľadávok a záväzkov v informačných systémoch ITMS a ISUF.

Manuál je určený pre:

Manuál pre vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov v systéme ITMS a ISUF, verzia 2.1

Dátum vydania: 04.07.2014

Dátum účinnosti:  04.07.2014

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2007 - 2013
  4. Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  5. Manuály sekcie európskych fondov
  6. Manuály vydané v roku 2010
  7. Manuál č. 4/2010-M pre vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov v systéme ITMS a ISUF

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.