Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Manuál č. 3/2010-M pre proces spracovania ŽoP s súhrnných žiadostí v systéme ISUF pre OP SR-ČR na platobnej jednotke

Hlavným cieľom manuálu je popísať proces spracovania a hlavné odlišnosti oproti projektom operačných programov NSRR vo vzťahu k evidencii žiadostí o platbu a technických súhrnných žiadostí o platbu v informačnom systéme účtovníctva fondov (ISUF) v rámci PCS SR-ČR na programové obdobie 2007 – 2013. 

Dátum vydania: 24.09.2010

Dátum platnosti: 24.09.2010

Manuál je určený pre účtovníkov a finančných manažérov platobnej jednotky účtujúcej o PCS SR-ČR.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2007 - 2013
  4. Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  5. Manuály sekcie európskych fondov
  6. Manuály vydané v roku 2010
  7. Manuál č. 3/2010-M pre proces spracovania ŽoP s súhrnných žiadostí v systéme ISUF pre OP SR-ČR na platobnej jednotke

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.