Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 8/2006-ŠF k vráteniu finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov

Usmernenie č. 8/2006-ŠF k vráteniu finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov

Dátum vydania: 01. 05. 2006

Dátum platnosti: 01. 05. 2006

Z dôvodu zabezpečenia správneho sledovania a vykazovania vrátených finančných prostriedkov v štátnom rozpočte v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z dôvodu zabezpečenia jednotného systému pre príjem vrátených finančných prostriedkov od konečných prijímateľov/príjemcov pomoci štrukturálnych fondov sekcia európskych záležitostí vypracovala Schému k vráteniu finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov a Popis schémy k vráteniu finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2004 - 2006
  4. Štrukturálne fondy
  5. Usmernenia sekcie európskych fondov
  6. Usmernenia vydané v roku 2006
  7. Usmernenie č. 8/2006-ŠF k vráteniu finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.