Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 2/2006-NF k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia predvstupových a povstupových fondov EÚ a ostatných finančných nástrojov

Usmernenie č. 2/2006-NF k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia predvstupových a povstupových fondov EÚ a ostatných finančných nástrojov

Dátum vydania: 01. 05. 2006

Dátum platnosti: 01. 05. 2006

Vzhľadom k legislatívnym zmenám sa ruší:

- Smernica odboru Národného fondu MF SR pre predchádzanie, hlásenie a riešenie iregularít v rámci Kohézneho fondu zo dňa 15. 04. 2004 (v znení aktualizácie zo dňa 01.03.2005)

- Usmernenie č. 1/2004-ŠF k nezrovnalostiam pre finančné riadenie štrukturálnych fondov zo dňa 21.04.2004

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2004 - 2006
  4. Štrukturálne fondy
  5. Usmernenia sekcie európskych fondov
  6. Usmernenia vydané v roku 2006
  7. Usmernenie č. 2/2006-NF k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia predvstupových a povstupových fondov EÚ a ostatných finančných nástrojov

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.