Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Plnenie príjmov a výdavkov verejnej správy

Na základe smernice Rady 2011/85/EÚ z 8.novembra 2011 o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov Slovenská republika zverejňuje údaje o plnení rozpočtu verejnej správy.

Údaje o plnení rozpočtu verejnej správy sú šírené v miliónoch EUR. Údaje pokrývajú hotovostné príjmy a výdavky ústrednej správy (ústredné rozpočtové a príspevkové organizácie, fondy sociálneho zabezpečenia, štátne fondy a Fond národného majetku SR, Slovenský pozemkový fond, Slovenská konsolidačná, a.s., verejné vysoké školy, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ústav pamäti národa, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva,  Rozhlas a televízia Slovenska, Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Tlačová agentúra SR, Audiovizuálny fond, Danubiana, Kancelária rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Železnice SR) a miestnej samosprávy (obcí a vyšších územných celkov vrátane ich rozpočtových, príspevkových a neziskových organizácií). 

Údaje sú založené na finančných výkazoch organizácií ústrednej správy a miestnej samosprávy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym. Údaje sa zverejňujú: 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Financie
  3. Štátne výkazníctvo
  4. Údaje podľa Smernice rady 2011/85/EÚ o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov
  5. Plnenie príjmov a výdavkov verejnej správy

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.