Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Február 2021

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2021 28.02.2021 25.02.2021 24.02.2021 23.02.2021 22.02.2021 19.02.2021 18.02.2021 17.02.2021 16.02.2021 15.02.2021 12.02.2021 11.02.2021 10.02.2021 09.02.2021 08.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 03.02.2021 02.02.2021 01.02.2021
Príjmy spolu 15 806 153 1 864 058 1 421 402 1 094 932 1 221 765 1 166 171 1 110 321 1 552 504 1 469 305 1 450 532 1 413 941 1 391 030 1 338 120 1 265 663 1 212 139 1 164 028 1 191 859 1 155 478 1 126 337 1 110 458 1 084 954
v tom:                                          
1. daňové 11 798 851 1 661 490 1 221 345 902 285 1 035 523 986 300 962 187 1 404 820 1 334 056 1 315 907 1 285 081 1 262 944 1 224 696 1 181 711 1 128 748 1 083 528 1 120 818 1 090 230 1 062 468 1 046 980 1 022 181
v tom:                                          
daň z príjmov PO 1 813 344 309 340 267 667 240 640 222 851 211 689 207 547 204 412 199 868 195 826 190 766 188 471 185 055 183 505 181 796 179 329 177 521 176 357 174 429 172 800 163 297
daň z príjmov FO 3 138 500 549 172 541 756 536 599 533 317 530 114 526 176 522 630 520 003 514 984 504 675 480 465 452 057 424 949 389 634 358 792 340 676 325 169 315 238 308 703 304 698
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 102 127 -666 390 -666 390 -666 390 -666 390 -666 390 -666 390 -371 053 -371 053 -371 053 -371 053 -371 053 -371 053 -371 053 -371 053 -371 053 -371 053 -371 053 -371 053 -371 053 -371 053
daň z príjmov vyberaná zrážkou 239 489 76 330 76 162 75 891 75 617 75 528 75 439 75 313 75 027 74 886 73 833 72 591 70 340 68 875 68 499 66 466 65 894 65 263 65 029 64 662 64 255
DPH 7 038 792 1 027 477 709 776 450 559 651 744 620 332 608 929 763 891 701 515 694 217 680 713 687 192 685 173 673 077 659 265 650 347 708 941 695 955 680 611 673 765 663 267
spotrebné dane 2 438 989 329 261 256 949 230 251 184 247 181 641 177 864 177 476 177 077 175 973 175 703 175 378 175 348 175 103 173 914 173 658 173 361 173 291 173 046 173 010 172 903
daň z motorových vozidiel 113 095 14 458 13 592 12 920 12 328 11 580 10 821 10 350 9 828 9 286 8 659 8 132 7 680 7 153 6 583 5 882 5 363 5 133 5 058 4 977 4 741
daň z poistenia 79 195 18 123 18 121 18 121 18 120 18 120 18 120 18 117 18 108 18 108 18 108 18 108 18 110 18 110 18 092 18 090 18 090 18 090 18 089 18 088 18 056
ostatné daňové príjmy 39 574 3 719 3 713 3 694 3 690 3 687 3 682 3 685 3 683 3 680 3 677 3 661 1 986 1 992 2 017 2 017 2 026 2 025 2 023 2 027 2 017
2. nedaňové 1 183 849 96 503 93 992 89 378 82 976 82 073 73 640 73 191 72 595 71 973 69 891 69 117 68 535 67 249 66 689 63 798 63 273 62 839 62 265 61 876 61 170
z toho:                                          
dividendy 423 515 21 21 21 21 21 21 16 16 16 16 14 13 4 3 1 0 0 0 0 0
administratívne poplatky a platby 351 053 28 113 28 112 28 110 28 109 28 109 25 370 25 366 25 312 25 310 25 307 25 307 25 303 24 708 24 708 24 706 24 706 24 657 24 657 24 657 24 509
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 250 000 26 535 26 520 23 799 18 043 17 633 16 048 16 048 16 048 16 049 14 689 14 689 14 689 14 689 14 689 12 722 12 722 12 713 12 713 12 713 12 713
3. granty a transfery 2 823 453 106 065 106 065 103 269 103 267 97 798 74 494 74 494 62 653 62 652 58 970 58 970 44 888 16 703 16 703 16 703 7 768 2 410 1 604 1 602 1 602
z toho:                                          
prostriedky z rozpočtu EU 2 782 531 106 049 106 049 103 254 103 254 97 785 74 483 74 483 62 642 62 642 58 961 58 961 44 880 16 694 16 694 16 694 7 761 2 402 1 597 1 595 1 595
Výdavky spolu 27 603 807 3 043 388 3 007 973 2 963 749 2 923 218 2 860 815 2 814 730 2 704 165 2 678 877 2 643 573 2 482 682 2 424 841 2 387 905 2 312 940 2 086 852 1 958 212 1 887 618 1 786 824 1 752 384 1 642 537 1 600 019
v tom:                                          
1. bežné výdavky 24 697 596 2 837 900 2 805 958 2 767 373 2 730 189 2 691 994 2 670 320 2 563 257 2 541 737 2 508 768 2 388 179 2 331 542 2 297 584 2 229 547 2 008 465 1 896 374 1 835 811 1 738 798 1 706 673 1 610 390 1 568 184
z toho:                                          
mzdy platy služobné príjmy a OOV 2 499 334 196 594 196 595 196 331 196 380 196 376 196 397 193 464 193 578 194 244 192 242 192 360 189 901 170 804 109 562 54 453 19 398 8 833 3 867 1 550 389
poistné a príspevok do poisťovní 887 035 72 482 72 497 72 390 72 362 72 370 72 364 70 745 70 789 71 056 73 084 72 868 71 686 64 984 39 031 19 314 6 875 3 140 1 379 588 178
tovary a služby 8 052 262 257 695 251 091 240 162 215 895 203 530 196 982 192 623 189 739 186 358 181 153 177 537 173 573 171 655 104 293 103 271 100 024 97 278 93 922 91 266 88 466
transfery 13 258 694 2 311 100 2 285 747 2 258 463 2 245 538 2 219 704 2 204 563 2 106 410 2 087 618 2 057 096 1 941 685 1 888 762 1 862 410 1 822 090 1 755 565 1 719 323 1 709 501 1 629 533 1 607 490 1 516 971 1 479 137
2. kapitálové výdavky 2 906 212 205 488 202 015 196 375 193 029 168 821 144 410 140 909 137 140 134 805 94 504 93 299 90 321 83 394 78 387 61 838 51 807 48 026 45 712 32 147 31 835
z toho:                                          
obstarávanie kapitálových aktív 1 690 996 71 278 70 194 68 926 66 441 50 501 26 653 25 067 24 628 24 619 23 837 23 428 21 899 21 275 18 571 17 875 17 825 17 720 17 639 17 410 17 375
kapitálové transfery 1 215 216 134 210 131 821 127 449 126 588 118 319 117 756 115 842 112 512 110 186 70 667 69 872 68 422 62 118 59 815 43 963 33 982 30 305 28 073 14 738 14 460
Hotovostné saldo ŠR -11 797 654 -1 179 330 -1 586 571 -1 868 816 -1 701 453 -1 694 644 -1 704 409 -1 151 661 -1 209 572 -1 193 041 -1 068 741 -1 033 811 -1 049 785 -1 047 277 -874 712 -794 184 -695 759 -631 345 -626 047 -532 079 -515 065

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2021
  5. Február 2021

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.