Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

September 2020

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2020 30.09.2020 29.09.2020 28.09.2020 25.09.2020 24.09.2020 23.09.2020 22.09.2020 21.09.2020 18.09.2020 17.09.2020 16.09.2020 14.09.2020 11.09.2020 10.09.2020 09.09.2020 08.09.2020 07.09.2020 04.09.2020 03.09.2020 02.09.2020
Príjmy spolu 14 366 447 9 913 120 9 838 256 9 782 776 9 296 758 8 854 868 8 902 788 8 902 431 8 858 342 8 831 322 9 108 041 9 073 291 9 054 133 9 004 266 8 947 892 8 893 692 8 846 302 8 870 506 8 831 975 8 806 517 8 786 142
v tom:                                          
1. daňové 11 546 644 8 183 580 8 112 011 8 059 312 7 591 869 7 155 090 7 210 597 7 214 663 7 179 587 7 158 114 7 453 088 7 419 545 7 404 086 7 356 354 7 318 056 7 268 789 7 233 491 7 259 171 7 226 121 7 203 256 7 186 210
z toho:                                          
daň z príjmov FO -48 281 -138 619 -145 387 -150 939 -154 714 -158 285 -161 648 -163 633 -166 560 -170 384 74 839 69 112 51 904 23 594 -12 423 -52 833 -82 298 -103 285 -117 968 -130 498 -137 830
daň z príjmov PO 2 546 921 1 556 716 1 503 319 1 476 924 1 453 493 1 437 581 1 427 179 1 422 174 1 415 193 1 413 108 1 410 884 1 407 966 1 406 593 1 402 004 1 401 011 1 399 457 1 400 701 1 400 974 1 399 296 1 397 270 1 394 942
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou 232 870 174 652 174 489 174 325 174 064 173 981 173 804 173 600 173 522 173 307 173 121 172 470 169 618 166 638 165 429 164 041 163 570 162 995 162 314 161 940 161 510
DPH 6 361 454 4 722 736 4 713 390 4 694 590 4 334 245 4 022 328 4 102 252 4 118 451 4 094 375 4 080 482 4 132 851 4 110 236 4 116 918 4 108 032 4 109 675 4 103 918 4 100 270 4 147 814 4 133 713 4 125 927 4 119 413
spotrebné dane 2 204 065 1 679 423 1 679 426 1 679 168 1 600 994 1 496 584 1 486 721 1 482 134 1 481 437 1 480 284 1 480 086 1 478 619 1 478 112 1 475 264 1 475 255 1 475 214 1 472 387 1 471 917 1 470 134 1 470 110 1 469 860
2. nedaňové 1 103 342 883 960 880 624 878 116 877 271 782 134 848 590 730 140 729 124 726 239 724 354 723 148 719 569 717 791 716 845 714 354 713 675 713 078 712 409 709 817 708 276
3. granty a transfery 1 716 461 845 580 845 621 845 348 827 618 917 644 843 601 957 629 949 631 946 969 930 599 930 598 930 478 930 122 912 991 910 549 899 136 898 258 893 445 893 444 891 656
z toho:                                          
príjmy z rozpočtu EU 1 677 689 845 475 845 475 845 202 827 515 917 540 843 498 957 525 949 527 946 865 930 496 930 496 930 377 930 026 912 894 910 454 899 042 898 164 893 351 893 351 891 564
Výdavky spolu 26 319 081 14 578 822 14 565 621 14 530 624 14 503 549 14 447 287 14 426 004 14 394 767 14 372 474 14 346 606 14 271 191 14 254 603 14 136 528 14 046 661 13 844 934 13 690 739 13 548 142 13 506 631 13 480 026 13 127 318 13 049 329
v tom:                                          
bežné výdavky 24 690 943 12 964 355 12 954 107 12 921 110 12 899 647 12 885 751 12 871 547 12 844 013 12 827 032 12 804 532 12 736 950 12 727 117 12 641 443 12 559 040 12 365 406 12 245 517 12 106 493 12 072 969 12 048 901 11 712 676 11 638 830
kapitálové výdavky 1 628 138 1 614 467 1 611 514 1 609 514 1 603 902 1 561 536 1 554 458 1 550 754 1 545 442 1 542 074 1 534 241 1 527 486 1 495 086 1 487 621 1 479 528 1 445 222 1 441 649 1 433 662 1 431 125 1 414 643 1 410 499
Schodok/Prebytok -11 952 634 -4 665 702 -4 727 365 -4 747 848 -5 206 790 -5 592 419 -5 523 216 -5 492 336 -5 514 132 -5 515 284 -5 163 150 -5 181 312 -5 082 395 -5 042 395 -4 897 042 -4 797 047 -4 701 840 -4 636 125 -4 648 052 -4 320 802 -4 263 187

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2020
  5. September 2020

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.