Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Október 2020

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2020 31.10.2020 29.10.2020 28.10.2020 27.10.2020 26.10.2020 23.10.2020 22.10.2020 21.10.2020 20.10.2020 19.10.2020 16.10.2020 15.10.2020 14.10.2020 13.10.2020 12.10.2020 09.10.2020 08.10.2020 07.10.2020 06.10.2020 05.10.2020 02.10.2020 01.10.2020
Príjmy spolu 14 366 447 11 498 911 11 390 060 11 301 533 11 248 917 10 786 155 10 271 229 10 434 294 10 361 778 10 317 889 10 553 390 10 495 637 10 421 374 10 353 157 10 265 321 10 229 001 10 183 942 10 116 007 10 094 824 10 064 949 10 037 629 10 005 490 9 979 532
v tom:                                              
1. daňové 11 546 644 9 474 175 9 384 252 9 325 053 9 274 852 8 818 897 8 317 205 8 489 892 8 421 585 8 379 283 8 617 065 8 573 096 8 545 297 8 536 129 8 493 274 8 457 450 8 413 381 8 355 940 8 342 055 8 312 949 8 286 617 8 256 028 8 235 083
z toho:                                              
daň z príjmov FO -48 281 -116 021 -125 754 -131 862 -136 577 -141 306 -147 230 -149 886 -152 829 -156 197 94 328 90 670 83 145 66 029 44 276 23 253 -3 894 -54 120 -84 782 -100 546 -114 631 -124 606 -130 820
daň z príjmov PO 2 546 921 1 846 487 1 787 766 1 750 447 1 730 321 1 700 749 1 626 739 1 622 113 1 614 986 1 608 707 1 614 114 1 612 018 1 610 223 1 607 598 1 603 495 1 600 365 1 598 147 1 597 242 1 597 891 1 595 214 1 593 301 1 591 913 1 588 467
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou 232 870 187 931 187 340 187 009 186 873 186 690 186 619 186 036 185 869 185 737 185 538 185 321 183 648 181 313 180 138 179 129 178 343 177 541 177 161 176 789 175 978 175 510 174 994
DPH 6 361 454 5 462 962 5 447 524 5 437 418 5 415 682 5 061 501 4 727 809 4 935 190 4 884 512 4 852 815 4 835 860 4 800 451 4 784 114 4 797 504 4 782 871 4 774 932 4 765 416 4 760 345 4 777 806 4 768 443 4 759 898 4 741 920 4 731 795
spotrebné dane 2 204 065 1 885 336 1 882 760 1 879 920 1 877 890 1 811 334 1 723 990 1 697 431 1 690 245 1 690 062 1 689 301 1 689 202 1 688 961 1 688 712 1 687 807 1 685 831 1 683 154 1 682 826 1 682 045 1 681 261 1 680 421 1 679 841 1 679 740
2. nedaňové 1 103 342 850 177 847 080 845 591 843 176 858 505 857 566 961 972 957 763 956 177 953 895 948 800 947 081 944 128 907 724 907 227 906 237 905 307 904 059 903 353 902 642 901 092 897 149
3. granty a transfery 1 716 461 1 174 560 1 158 727 1 130 888 1 130 888 1 108 753 1 096 458 982 430 982 430 982 429 982 429 973 741 928 995 872 900 864 324 864 324 864 323 854 760 848 710 848 647 848 370 848 370 847 300
z toho:                                              
príjmy z rozpočtu EU 1 677 689 1 174 445 1 158 614 1 130 775 1 130 775 1 108 640 1 096 346 982 318 982 318 982 318 982 318 973 631 928 886 872 790 864 215 864 215 864 215 854 652 848 603 848 540 848 265 848 265 847 195
Výdavky spolu 26 319 081 16 274 422 16 146 744 16 092 978 16 043 905 16 009 949 15 985 310 15 956 964 15 935 456 15 912 402 15 830 730 15 787 322 15 770 409 15 650 475 15 599 431 15 445 450 15 427 952 15 288 766 15 152 659 15 092 010 15 033 408 15 016 071 14 831 571
v tom:                                              
bežné výdavky 24 690 943 14 501 003 14 383 926 14 335 783 14 292 893 14 280 969 14 261 121 14 249 201 14 232 479 14 216 156 14 136 243 14 110 340 14 094 198 13 980 662 13 932 163 13 798 203 13 783 339 13 648 947 13 522 603 13 469 330 13 413 303 13 396 250 13 214 347
kapitálové výdavky 1 628 138 1 773 419 1 762 818 1 757 195 1 751 012 1 728 980 1 724 189 1 707 762 1 702 977 1 696 247 1 694 487 1 676 982 1 676 211 1 669 813 1 667 269 1 647 246 1 644 614 1 639 820 1 630 056 1 622 680 1 620 105 1 619 821 1 617 224
Schodok/Prebytok -11 952 634 -4 775 511 -4 756 684 -4 791 445 -4 794 988 -5 223 794 -5 714 081 -5 522 669 -5 573 677 -5 594 513 -5 277 340 -5 291 685 -5 349 036 -5 297 318 -5 334 110 -5 216 449 -5 244 011 -5 172 760 -5 057 835 -5 027 061 -4 995 779 -5 010 581 -4 852 039

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2020
  5. Október 2020

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.