Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

November 2020

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2020 30.11.2020 26.11.2020 25.11.2020 24.11.2020 23.11.2020 20.11.2020 19.11.2020 18.11.2020 16.11.2020 13.11.2020 12.11.2020 11.11.2020 10.11.2020 09.11.2020 06.11.2020 05.11.2020 04.11.2020 03.11.2020 02.11.2020
Príjmy spolu 14 366 447 13 309 637 13 153 913 12 613 466 12 387 962 12 248 725 12 055 311 12 374 271 12 331 351 12 184 771 12 141 456 12 108 730 12 071 947 11 975 600 11 894 437 11 884 380 11 848 342 11 815 941 11 793 395 11 671 968
v tom:                                        
1. daňové 11 546 644 10 732 957 10 600 801 10 076 151 9 854 145 9 725 385 9 678 377 10 050 518 10 021 282 10 003 165 9 964 050 9 935 568 9 900 724 9 862 263 9 810 671 9 815 293 9 779 778 9 750 067 9 728 136 9 621 741
z toho:                                        
daň z príjmov FO -48 281 -113 744 -123 346 -126 678 -130 217 -132 673 -135 397 139 376 136 318 129 530 113 321 85 654 63 279 36 177 -3 629 -39 233 -61 998 -75 547 -85 008 -101 341
daň z príjmov PO 2 546 921 2 160 896 2 083 949 2 070 279 2 060 078 2 043 913 2 041 096 2 045 879 2 042 260 2 042 483 2 040 486 2 038 907 2 038 150 2 036 414 2 034 984 2 032 779 2 030 811 2 028 095 2 023 004 1 950 855
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou 232 870 202 676 201 494 201 292 200 801 200 678 200 557 200 478 200 039 198 784 196 704 194 048 192 980 192 325 191 165 190 330 190 009 189 649 189 272 188 482
DPH 6 361 454 6 183 284 6 143 760 5 709 228 5 598 163 5 496 662 5 457 150 5 550 401 5 533 846 5 523 965 5 505 846 5 509 582 5 500 977 5 492 519 5 484 156 5 527 598 5 516 895 5 504 379 5 498 026 5 481 441
spotrebné dane 2 204 065 2 076 307 2 072 975 2 000 588 1 904 267 1 896 103 1 894 491 1 894 021 1 888 657 1 888 332 1 887 785 1 887 728 1 887 697 1 887 288 1 886 596 1 886 526 1 886 816 1 886 321 1 885 808 1 885 693
2. nedaňové 1 103 342 908 856 902 648 899 895 896 397 889 591 888 287 878 926 878 356 877 767 876 875 875 516 875 149 874 634 874 044 873 478 872 956 871 284 870 679 869 418
3. granty a transfery 1 716 461 1 667 823 1 650 463 1 637 420 1 637 420 1 633 749 1 488 647 1 444 826 1 431 713 1 303 839 1 300 531 1 297 645 1 296 074 1 238 703 1 209 722 1 195 608 1 195 608 1 194 590 1 194 580 1 180 809
z toho:                                        
príjmy z rozpočtu EU 1 677 689 1 667 685 1 650 327 1 637 284 1 637 284 1 633 613 1 488 512 1 444 699 1 431 586 1 303 712 1 300 404 1 297 519 1 295 949 1 238 578 1 209 600 1 195 483 1 195 483 1 194 465 1 194 465 1 180 695
Výdavky spolu 26 319 081 18 546 167 18 267 424 18 223 666 17 884 461 17 842 642 17 819 583 17 748 518 17 731 610 17 712 028 17 624 283 17 498 693 17 427 606 17 255 093 17 102 855 16 935 408 16 848 424 16 743 748 16 722 302 16 623 391
v tom:                                        
bežné výdavky 24 690 943 16 537 368 16 287 689 16 275 082 15 949 978 15 931 510 15 911 474 15 844 555 15 833 180 15 824 096 15 747 758 15 627 219 15 559 339 15 400 290 15 258 581 15 098 832 15 025 686 14 941 854 14 924 752 14 829 419
kapitálové výdavky 1 628 138 2 008 799 1 979 735 1 948 584 1 934 483 1 911 132 1 908 109 1 903 964 1 898 430 1 887 932 1 876 526 1 871 474 1 868 266 1 854 803 1 844 274 1 836 576 1 822 738 1 801 894 1 797 550 1 793 972
Schodok/Prebytok -11 952 634 -5 236 530 -5 113 511 -5 610 199 -5 496 498 -5 593 917 -5 764 272 -5 374 248 -5 400 259 -5 527 257 -5 482 827 -5 389 964 -5 355 659 -5 279 492 -5 208 418 -5 051 028 -5 000 083 -4 927 807 -4 928 907 -4 951 423

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2020
  5. November 2020

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.